Windykator

Wiadomości e-mail

Moduł wysyłki wiadomości e-mail pozwala wysyłać do dłużników e-maile o ustalonej treści. Szablony wiadomości można tworzyć we własnym zakresie.

Najważniejsze funkcje modułu e-mail:

  • definiowanie własnych szablonów wiadomości
  • zbiorcza wysyłka dodanych wiadomości
  • automatyczne dodawanie wiadomości do spraw wedle zaplanowanych ścieżek postępowania windykacyjnego
  • masowe dodawanie i wysyłka wiadomości
  • możliwość dołączenia do wiadomości pdf z pismem wygenerowanym z programu

Moduł e-mail jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem.