Windykator

e-Sąd i Elektroniczne Postepowanie Upominawcze

Moduł umożliwia współpracę z e-Sądem. Bezpośrednio z programu można składać pozwy w EPU bez konieczności logowania się na stronie e-Sądu.

doku_epu

Pozwala on na generowanie w programie Windykator pozwów dla elektronicznego postępowania upominawczego. Tak przygotowane pozwy, mogą być grupowane w paczki i przesyłane do EPU bezpośrednio z programu lub też wyeksportowane do pliku wymiany danych, w celu zaimportowania ich na stronie EPU.

Moduł znacznie przyspiesza proces przygotowania i generowania pozwów EPU, gdyż korzysta z danych, które już są zgromadzone w programie, m.in. z wierzytelności, danych dłużników, pism i innych. Możliwe jest również skorzystanie z szablonów uzasadnień, szablonów opisów dowodów oraz innych wniosków procesowych.

Moduł e-Sąd jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem

Najważniejsze funkcje modułu e-Sąd:

  • Przygotowanie pozwu EPU znacznie szybsze niż tradycyjny sposób za pomocą strony e-Sądu
  • Intuicyjny kreator pozwu EPU
  • Słownik szablonów uzasadnień
  • Domyślne opisy dowodów oraz faktów stwierdzanych
  • Szablon listy roszczeń w powiązaniu z szablonami uzasadnień
  • Szablon innych wniosków procesowych
  • Przekazywanie paczek pozwów bezpośrednio do e-Sądu
  • Możliwość generowania paczek pozwów w celu ręcznego importu na stronie e-Sądu