Windykator

Zadłużenie

W programie można ewidencjonować zadłużenie dowolnego rodzaju. Rodzaje wierzytelności są przechowywane w słowniku, który można dowolnie modyfikować pod kątem swoich potrzeb. Dokumenty mogą być dodawane ręcznie lub poprzez import masowy z plików tekstowych lub excel.

Główne funkcje

  • ewidencja zadłużenia dowolnego rodzaju
  • określenie rodzajów odsetek
  • automatyczne obliczanie odsetek na dany dzień
  • ewidencja dat przedawnień - w tym przerwania biegu przedawnień
  • tworzenie automatycznych rekompensat dla zwrotów kosztów windykacji
  • ustawienie kolejności rozliczeń wpłat wedle rodzajów dokumentów i terminów płatności
  • opcja umarzania i anulowania zadłużenia
  • wyszukiwanie wierzytelności według przedziałów dni po terminie płatności
  • import należności z plików tekstowych i excel