Windykator

poznaj nowoczesne narzędzie wspierające proces windykacji, stworzone przy współpracy z firmami windykacyjnymi oraz kancelariami prawnymi

winda_splash2021_wide_2

Windykator

Nowoczesne narzędzie do windykacji

Program został stworzony aby wspomóc, ułatwić i usystematyzować proces windykacji należności. Windykator porządkuje postępowanie windykacyjne na każdym jego etapie, ułatwia rozliczenia z dłużnikami i kontrolę terminowości spłat zadłużenia.

Windykator może być wykorzystywany zarówno w samodzielnych działach księgowości do windykacji własnych należności przedsiębiorstw jak i w firmach windykacyjnych, kancelariach finansowych do windykacji należności innych podmiotów.

Program pozwala gromadzić informacje o całym postępowaniu windykacyjnym. Mamy do dyspozycji dane dłużników, wierzycieli, wierzytelności, informacje o odbytych z dłużnikiem rozmowach telefonicznych i spotkaniach. System pozwala na ewidencję i wydruk pism wysyłanych do dłużnika. Pisma te mogą mieć dowolnie zdefiniowaną przez użytkownika treść (pismo takie może zawierać określone informacje automatycznie pobierane z systemu, jak np. aktualna wartość zadłużenia, kwota pozostała do zapłaty, itp.

Windykator umożliwia również wysyłanie dłużnikom tekstowych wiadomości SMS o dowolnej lub ustalonej treści, a dzięki nowoczesnej platformie ePanel Twoi klienci będą mieli dostęp do swoich spraw 24h na dobę.

Dodatkowym atutem programu Windykator jest moduł EPU stworzony specjalnie na potrzeby e-Sądu. Moduł ten pozwala tworzyć pozwy EPU bezpośrednio w programie i wysyłać je do e-Sądu.

Wszystko w jednym miejscu

Wszystkie najważniejsze informacje zgromadzone są w jednym miejscu. Zawsze "pod ręką" masz dostęp do pełnych i niezbędnych informacji nt prowadzonej windykacji

Więcej

Zadłużenie

Ewidencja zadłużenia dowolnego rodzaju. Dokumenty możesz dodawać ręcznie lub importować zbiorczo. Konfigurowalne rodzaje dokumentów dostosujesz do swoich potrzeb

Więcej

Wpłaty i rozliczenia

Ewidencja wpłat wraz z rozliczeniem na poszczególne składniki zadłużenia. Rozliczanie wpłat odbywa się wedle ustalonej indywidualnie kolejności z możliwością ręcznej jej zmiany

Więcej

Brak limitów danych

U nas w standardzie dostajesz możliwość wprowadzania danych bez limitów ilościowych i wartościowych.
Zawsze bez limitu danych, bez względu na rodzaj licencji.

Więcej

Raporty i analizy

Analizy postępu sprawy, prowizji pracowników, daty spłat i wartość odsetek. Raporty mogą być zapisywane do formatu PDF, co pozwala na szybkie przesłanie ich pocztą elektroniczną.

Więcej

Plan działania

Możliwość zdefiniowania ścieżki postępowania windykacyjnego według której sprawa ma być prowadzona. Dla każdej ze spraw możliwe jest ustawienie indywidualnych ścieżek

Więcej

Komunikacja SMS

Bądź w kontakcie z dłużnikiem. Wysyłaj do niego SMS z informacją o długu lub przypomnienia o spłacie raty.

Więcej

Wiadomości e-mail

Wysyłaj wiadomości e-mail do dłużników bezpośrednio z programu. Używaj własnych szablonów wiadomości.

Więcej

Import / Eksport

Zaawansowany import klientów, zadłużenia i wpłat. Możliwość definiowania własnych formatów importu

Więcej

Szablony pism

Twórz własne wzory pism drukowanych z programu. Korzystaj z dostępnych zmiennych, które w chwili generowania dokumentu zostaną zastąpione danymi ze sprawy

Więcej

Załączniki

W bezpieczny sposób przechowuj dokumenty cyfrowe (zdjęcia, skany, itp.) w zasobach programu. Tak zapisane dokumenty są dostępne dla użytkownika programu zgodnie z prawami.

Więcej

e-Sąd

Moduł e-Sąd daje możliwość tworzenia i wysyłki pozwów do EPU. Wszystkie dane pobierane są z systemu co znacznie ułatwia i przyspiesza proces tworzenia pozwów.

Więcej

Słowniki

Słowniki danych ułatwiają i porządkują pracę z danymi. Słowniki można dowolnie edytować.

Więcej

Archiwum

Archiwum zawiera zakończone sprawy. Sprawy można przywrócić z archiwum do ponownej obsługi.

Więcej

Poczta

Ewidencja poczty przychodzącej i wychodzącej powiązanej z pismami w programie.

Więcej

Wydruk masowy

Zbiorcze drukowanie pism generowanych w programie. Pozwala to m.in. na organizację pracy z wydrukami, tak, aby były drukowane wszystkie pisma na koniec dnia na jednym dedykowanym stanowisku komputerowym.

Więcej

Rozliczenia z klientami

Proste i szybkie tworzenie rozliczen prowizji z Twoimi klientami za dany okres czasu. Wartości faktur wyliczane na podstawie rozliczonych wpłat oraz kosztów windykacyjnych i indywidualnych prowizji

Więcej

Edytor raportów

Zaawansowany dodatek do programu, który umożliwia tworzenie przez użytkownika własnych raportów. Do tworzenia takich raportów wymagana jest znajamość bazy danych i podstawowych technik projektowania.

Więcej

eNadawca

Integracja z eNadawcą Poczty Polskiej optymalizuje pracę z przesyłkami generowanymi przez program.

Więcej

Baza REGON

Wyszukiwanie i pobieranie danych dłużników i kontrahentów z bazy REGON na podstawie NIP

Więcej

Rekompensaty EUR

Ustaw zautomatyzowane zwroty kosztów odzyskania należności od transakcji handlowych.

Więcej

ePanel dla klientów

ePanel to strona internetowa przeznaczona dla klientów firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. na tej stronie firma może udostępnić wybranym klientom dostęp do ich spraw w celu szybkiej informacji o aktualnym przebiegu windykacji

Więcej

Panel Dłużnika Online

Dedykowana strona dla dłużników. Firma windykacyjna może udostępnić swoim dłużnikom dostęp do informacji o aktualnym zadłużeniu, numerze konta do spłaty, listy dokumentów zadłużenia. Udostępnione dane te są odseparowane od bazy głównej.

Więcej

Automatyka procesów

Dla wymagających klientów przygotowaliśmy zestaw samodzielnych programów, które pewne operacje mogą wykonywać automatycznie. Jest to m.in. wysyłka SMS z płatnościami ratalnymi, synchronizacja danych z e-Sądu, tworzenie czynności i przypomnień

Więcej

Do kogo skierowany jest program Windykator?

Firmy windykacyjne i kancelarie prawne

Program będzie pomocny w każdej firmie, która zajmuje się odzyskiwaniem należności dla swoich klientów. Moduł sądowy oraz możliwość dostępu online dla klientów jest szczególne ważny w dzisiejszych czasach.

Urzędy i jednostki administracji publicznej

Szybki dostęp do danych dłużnika oraz rozbudowane raporty pozwolą na wydajną pracę i analitykę działań. Istniej możliwość zdefiniowania wielu odseparowanych wydziałów i praca na oddzielnych danych

Dział księgowości z windykacją należności

Własne szablony pism, masowa wysyłka, automatyczne rozliczanie wpłat oraz powiadomienie e-mail i SMS wysyłane do dłużnika - te funkcje pozwolą zoptymalizować pracę księgowości pod katem windykacji.

Zapoznaj się z programem przez
30 dni bez żadnych opłat

Wiemy, jak cenny jest Twój czas.
Wiemy też, że nie chcesz kupować kota w worku.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy,
a otrzymasz możliwość bezpłatnego korzystania z programu przez okres 30 dni.

Wymagania techniczne

Komputer z systemem Windows

Komputer pełniący funkcję pojedynczego stanowisk, na którym będzie uruchomiony program i który łączy się z serwerem baz danych za pomocą sieci

System Windows 7 lub nowszy
100MB HDD, 4MB RAM, zalecany ekran FullHD

Baza SQLServer 2012

Program przechowuje dane w bazie danych MsSQLServer. Z tego tez względu wymagane jest posiadanie zainstalowanego na komputerze lub serwerze MsSQLServer w wersji 2008R2 lub nowszej

MsSQL Server 2008 R2 lub nowszy
Szczegółowe wymagania techniczne dostępne na stronie Microsoft

Połączenie sieciowe

W przypadku instalacji bazy danych na jednym komputerze i chęci korzystania z programu na innym konieczne jest połączenie sieciowe pomiędzy obiema jednostkami

Sieć LAN lub internet

 

Ile kosztuje Windykator?

Rodzaje licencji

Program Windykator oferowany jest w dwóch modelach licencji: licencja czasowa (abonament miesięczny) oraz licencja bezterminowa.

od 198.00 zł netto za miesiąc!!!

Więcej szczegółów znajdziesz w pełnym cenniku

Kalkulator kosztu licencji

Użyj kalkulatora kosztu licencji aby obliczyć koszt licencji dostosowanej do Ciebie