Windykator

Wpłaty

Windykator umożliwia ewidencję wpłat do zadłużenia wraz z rozliczeniem wpłat na kwotę główną i odsetki. Możliwe jest ustalenie określonej kolejności w jakiej maja być rozliczane wpłaty na poszczególne rodzaje zadłużenia, np. w pierwszej kolejności na koszty egzekucji i koszty sądowe, następnie na odsetki i kwote główną właściwego długu. Kolejność rozliczeń można dowolnie ustawić wedle własnych potrzeb.

Główne funkcje

  • ewidencja wpłat do zadłużenia
  • automatyczne podpowiadanie rozliczań wpłat na kwoty wierzytelności i odsetki
  • możliwość zdefiniowania kolejności rozliczeń automatycznych wedle rodzajów dokumentów, terminu płatności oraz czy wpłata ma być rozliczana najpierw na odsetki czy na kwotę główną
  • możliwość ręcznego rozliczenia wpłat
  • ewidencja wpłat pochodzących od komorników
  • automatyczne rozliczanie rat harmonogramu jeśli taki istnieje w sprawie
  • wystawianie druków KP do wpłat
  • tworzenie rozliczeń prowizyjnych z klientem na podstawie wpłat
  • import wpłat z plików wyciągów bankowych - automatyczne wyszukiwanie spraw na podstawie tytułu wpłaty
  • zestawienia i raporty dotyczące wpłat