Windykator

Integracja z eNadawcą Poczty Polskiej

Integracja programu Windykator z platformą eNadawca Poczty Polskiej optymalizuje pracę z przesyłkami generowanymi przez program. Możliwa jest rejestracja krajowej przesyłki poleconej w e-Nadawcy oraz pobieranie etykiet nadawczych.

Opcje związane z przekazywaniem przesyłek do e-Nadawcy dostępne są w oknie dziennika korespondencji dla poczty wychodzącej.

Informacje nt konfiguracji modułu znajdują się w artykule e-Nadawca - integracja programu Windykator z usługą Poczty Polskiej

Najważniejsze funkcje modułu e-Nadawca:

  • Przekazywanie informacji o przesyłkach do portalu eNadawca PP
  • Pobieranie wydruków etykiet nadawczych z portalu eNadawca PP
  • Tworzenie zbiorów przesyłek w portalu eNadawca PP
  • Pobieranie danych adresowych z programu
  • Możliwość dodatkowego opisu przesyłki numerem sprawy, akt sądowych, itp.