Windykator

Wszystko w jednym miejscu

Wszystkie najważniejsze informacje zgromadzone są w jednym miejscu. Zawsze "pod ręką" masz dostęp do pełnych i niezbędnych informacji nt prowadzonej windykacji. Cały proces pracy nad sprawą odbywa się w jednym oknie programu. Pozwala to na bezpośredni i natychmiastowy dostęp do wszystkich niezbędnych danych zgromadzonych w sprawie.

Dane w oknie spraw

 • ewidencja spraw wierzycieli i dłużników
 • indywidualnie dobierani windykatorzy do każdej ze spraw z indywidualnymi stawkami prowizji
 • ewidencja wierzytelności oraz ich spłat
 • wszystkie wartości wyliczane na bieżąco
 • automatyczne podpowiadanie rozliczeń wpłat na kwoty główne wierzytelności i odsetki od nich
 • możliwość zdefiniowania czy wpłata ma być rozliczana najpierw na odsetki lub na kwotę główną
 • tworzenie harmonogramu spłat ratalnych z zadaną kwotą raty lub stałą liczbą rat
 • automatycznie tworzona historia z postępowania w sprawie
 • możliwość wprowadzania kroków postępowania sądowego
 • ewidencja korespondencji
 • wydruk not odsetkowych dla pojedynczych wierzytelności jak i dla całej sprawy