Windykator

Szablony pism

Program pozwala na tworzenie własnych wzorów pism drukowanych z poziomu programu. Są one automatycznie uzupełniane bieżącymi wartościami wynikającymi ze sprawy.

Główne funkcje:

  • możliwość dowolnej definicji wzoru pism do korespondencji
  • wzory pism można stworzyć w dowolnym edytorze tekstowym, który zapisuje plik do formatu rtf
  • w treści można wykorzystać zmienne systemu, które będą automatycznie wstawiane w momencie wydruku
  • możliwość użycia własnych znaków firmowych na wydrukach