Windykator

Wydruk masowy

Wydruk masowy

Moduł pozwala na drukowanie zbiorcze pism generowanych w programie. Pozwala to m.in. na organizację pracy z wydrukami, tak, aby były drukowane wszystkie pisma na koniec dnia na jednym dedykowanym stanowisku komputerowym.

Moduł Wydruk masowy pozwala na masowe dodawanie pism do spraw i masowy ich wydruk. Dodane pisma trafiają do buforu wydruku gdzie czekają na wydruk na dedykowanym stanowisku komputerowym. Skorzystanie z tego rozwiązania pozwala zoptymalizować koszty wydruku pism oraz zaoszczędzić czas na ich dodawanie i jednoczesny wydruk.

Moduł Wydruk masowy jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem

Najważniejsze funkcje modułu Wydruk masowy:

  • Masowe dodawanie pism do wielu spraw jednocześnie
  • Wydruk oczekujących pism na jednej drukarce
  • Optymalizacja kosztów wydruku
  • Możliwość zapisu pism do plików PDF (z wykorzystaniem programu PDFCreator)
  • Usuwanie pism oczekujących na wydruk w przypadku błędnego ich dodania