Windykator

Plan działania

W programie istnieje możliwość zdefiniowania ścieżki postępowania windykacyjnego, czyli scenariusza według którego sprawa ma być prowadzona. Dla każdej ze spraw możliwe jest ustawienie indywidualnych ścieżek. Dodatkowo, każdą ścieżkę użytkownik może dopasować do własnych potrzeb, np. poprzez zmianę osoby dla danej czynności.

Najważniejsze funkcje

  • nieograniczona liczba zaplanowanych ścieżek
  • powiązanie ścieżki postępowania z kategoriami dłużników
  • indywidualny dobór ścieżki do sprawy
  • możliwość automatycznego generowania SMS, e-maili i pism jeśli są w krokach ścieżki
  • wykonanie kroków ścieżki natychmiastowo lub przy starcie programu każdego dnia