Windykator

Edytor raportów

Zaawansowany dodatek do programu, który umożliwia tworzenie przez użytkownika własnych raportów. Raporty te można eksportować do Excela, pliku tekstowego lub pliku PDF.

Moduł Edytor raportów umożliwia tworzenie przez użytkownika własnych raportów i zestawień. Użytkownik może dodać do programu dowolną analizę i zestawienie, które jest przez niego wymagane. Raporty tworzone są w specjalnym graficznym edytorze i wymagają od użytkownika znajomość bazy danych, wiedzy na temat składni SQL oraz podstawowych technik projektowania.

Najważniejsze funkcje edytora raportów graficznych:

  • Możliwość tworzenia własnych zaawansowanych raportów
  • Intuicyjny edytor raportów
  • Nieograniczone możliwości co do formy raportu i układu strony
  • Eksport raportów do Excel, plików tekstowych, PDF i wielu innych formatów

Moduł jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia z praktycznego tworzenia raportów.