Windykator

Pozostałe funkcje programu

Rozliczenia z klientami

Program automatycznie utworzy rozliczenia z Twoimi klientami za dany okres czasu. Wyliczy wartość faktur prowizyjnych na podstawie zaewidencjonowanych spłat wierzytelności oraz kosztów windykacyjnych. Wystarczy, że klikniesz przycisk tworzenia faktury, a program wydrukuje gotową fakturę.

Brak limitu danych

Program Windykator w standardzie oferuje wprowadzania danych bez limitów ilościowych i wartościowych. Bez względu na wybrany rodzaj licencji i model płatności, bez względu czy prowadzisz małe czy duże przedsiębiorstwo, zawsze możesz wprowadzić dowolną liczbę dłużników, pism, faktur, wpłat oraz innych niezbędnych informacji.

Ogranicza Cię wyłącznie pojemność bazy danych MS SQLServer. Dla przykładu, w bazie MsSQLServer w wersji 2008R2 Express, możesz przechować aż 10GB danych, czyli łącznie ok. 500tys spraw, milion faktur, 200 tys dłużników. Zapomnij o limitach i korzystaj bez ograniczeń.

Uwaga! Dla szczególnie dużych firm z dużo większą liczbą danych, zalecamy zakupienie wyższej wersji MsSQLServer, która nie ma ograniczeń związanych z rozmiarem bazy danych.

Załączniki

Program pozwala gromadzić dokumenty w postaci dowolnych plików takich jak pliki tekstowe, pliki zdjęć, pliki wideo, itp. Pliki te przechowywane są w oddzielnej bazie danych i w razie potrzeby są dostępne dla każdego uprawnionego użytkownika programu.

Poczta - ewidencja korespondencji wychodzącej

Program umożliwia ewidencję poczty wychodzącej. Opcja ta jest powiązana z pismami, które możemy dodać do sprawy. Możliwe jest również wprowadzanie korespondencji w oddzieleniu od spraw windykacyjnych.

Główne funkcje poczty:

  • Ewidencja przesyłek pocztowych
  • Wydruk pocztowej książki nadawczej
  • Powiązanie poczty z pismami w sprawie

Baza REGON

Program zintegrowany z wyszukiwarką firm CEiDG. Umożliwia to wyszukiwanie i pobieranie danych dłużników i kontrahentów z bazy REGON na podstawie NIP i zapis ich w odpowiednim słowniku.

Słowniki (kartoteki)

W programie szczególna rolę odgrywają słowniki danych, które są wykorzystywane w pracy z programem. Dzięki raz wpisanym informacjom nie musimy ich ponownie wprowadzać do systemu, a tylko wybierać ze słownika w miarę potrzeb. Znacznie przyspiesza i ułatwia to pracę z danymi.

Najważniejsze słowniki to m.in. wierzyciele, dłużnicy, pracownicy, stopy procentowe, szablony pism, stany spraw, rodzaje spraw, rodzaje wierzytelności, sądy i komornicy, pełnomocnicy, kategorie dłużników, rodzaje czynności, rodzaje kosztów.

Archiwum

Sprawy, które są zakończone mogą być przeniesione do systemowego archiwum, tak aby nie były na liście spraw aktualnych. Sprawa w archiwum nie może być edytowana bez dodatkowych uprawnień. Sprawa ta może być przywrócona z archiwum na listę spraw aktywnych.