Windykator wersja 2.3.4.1

Z przyjemnością udostępniamy Państwu nową wersję programu Windykator. Program Windykator w wersji 2.3.4.1 zawiera obsługę nowych stóp odsetkowych, które uległy zmianie się z początkiem 2016 roku. Dodatkowo w najnowszej wersji poprawiliśmy zgodność aplikacji z systemem Windows10, rozbudowaliśmy raport wpłat o nowe filtry oraz dodaliśmy szereg innych opcji.

Program Windykator

Zmiana stóp procentowych od 1.01.2016

Aktualizacja dodaje automatycznie stopy odsetkowe obowiązujące od 2016 roku. W przypadku gdy dodawali Państwo wpisy do słownika stóp procentowych może się zdarzyć zdublowanie wartości.
Proszę o weryfikację słownika stóp procentowych po wykonaniu aktualizacji programu.

Lista głównych zmian w stosunku do wersji 2.2.1.6:

 • Dodanie w oknie spraw w filtrze zaawansowanym filtru na datę egzekucji – nowa zakładka „Filtr sąd/komornik”
 • Dodanie nowych pól z sygnaturą wewnętrzną dla sądu i komornika
 • Nowe zmienne dla pism do w/w pól
 • Dodanie rozróżnienia wpłat od komorników – możliwość wyboru komornika przy wpłacie
 • Rozbudowa raportu „Zestawienie wpłat”:
  • filtr na komornika i datę przekazania do egzekucji
  • wyszukiwanie wpłat po komentarzu
  • pokazywanie wyłącznie nierozliczonych wpłat
 • Zapis do csv danych z raportów: Zestawienie wpłat, Zestawienie spraw, Postępowanie sądowe/komornicze
 • Zmiany na fakturach rozliczeniowych:
  • wykreślenie oryginał/kopia na fakturach
  • umieszczenie nr rachunku wierzyciela na fakturze – dodany parametr w konfiguracji programu w sekcji Faktur „Pokaż konto nabywcy”
  • możliwość ustawienia formatu numeracji faktur oraz aktualnego numeru – konfiguracja programu sekcja „Faktury”. Format numeru zgodny z formatami dla spraw (legenda w zakładce Sprawy->Numeracja w konfiguracji)
 • Zakończenie sprawy z automatycznym zamknięciem post. sądowego i egzek. – dodany parametr w konfiguracji programu „Sprawa->Parametry->Przy zamykaniu sprawy zamknij automatycznie…”
 • Dodawanie kosztu jako wierzytelność – można oznaczyć rodzaj kosztu w słowniku jako wierzytelność i wtedy w przypadku dodania takiego kosztu do sprawy doda się automatycznie wierzytelność.
 • Dodanie usunięcia przypisania kosztu do pisma
 • Poprawa kalendarza dla systemu Windows 10
 • Poprawa weryfikacji PESEL dla dat po roku 2000

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o nowych stopach procentowych w programie Windykator 2.3.4.1

 

 

Powiązane

Archiwum