Ustawienia listy danych w programie Windykator

W programie Windykator od wersji 1.9.6 istnieje opcja konfiguracji danych wyświetlanych na listach. Użytkownik może decydować o ustawieniach wyświetlanych kolumn, ich kolejności oraz zapisać dane wyświetlane na liście do pliku csv, w każdej liście, która w lewym górnym rogu ma wyświetloną ikonę ustawień.

Lista z możliwością konfiguracjiRys. 1 Lista z możliwością konfiguracji

Menu podręczne konfiguracji listyRys. 2 Menu podręczne konfiguracji listy

1. Ustawienia kolumn
Po wybraniu z menu podręcznego opcji konfiguracji kolumn zostanie wyświetlone okno jak na Rys. 3. W oknie tym mamy podane nazwy kolumn, które znajdują się na naszej liście danych. Za pomocą przycisków możemy sterować kolejnością kolumn, z czego dwa pierwsze (zielone) przesuwają zaznaczoną kolumnę do przodu, a dwa kolejne (zielone) przesuwają kolumny do tyłu. Przycisk z dwiema zielonymi strzałkami przywraca oryginalne ustawienia kolumn.

Okno ustawień kolumn listyRys. 3 Okno ustawień kolumn listy

Aby ukryć kolumny, których nie chcemy widzieć na liście możemy skorzystać z opcji ich widoczności. W tym celu zaznaczamy lub odznaczamy kwadrat obok nazwy kolumny. Na Rys. 4 mamy przykład ukrycia kilku kolumn na liście spraw.

Okno ustawień kolumn ze zmienioną widocznością niektórych kolumnRys. 4 Okno ustawień kolumn ze zmienioną widocznością niektórych kolumn

Uwaga!
Tylko wybrane listy w programie mają możliwość edycji ustawień kolumn.

2. Zapis danych do plików csv
Aby zapisać dane wyświetlane na liście do pliku csv należy z menu podręcznego wybrać opcję „Zapisz do csv”. Po wybraniu tej opcji program wyświetli okno dialogowe, w którym należy podać nazwę pliku pod jakim mają być zapisane dane. Po zakończeniu procesu program wyświetli komunikat z informacją o zapisanym pliku.

Okno informacji o zakończenie zapisu danych do csvRys. 5 Okno informacji o zakończenie zapisu danych do csv

Uwaga!
Zapis danych do pliku csv jest również możliwy poprzez skrót klawiszowy CTRL+G. Należy jednak pamiętać, że w trakcie tej operacji trzeba być ustawionym kursorem na liście, którą chcemy zapisać.

Uwaga!
Zapis danych z listy do plików csv jest ograniczony prawami. Zapisu może dokonać wyłącznie użytkownik, który ma ustawione prawo specjalne „Eksport danych list do plików csv”

Powiązane

Archiwum

Dane kontaktowe

Targowa 18 / 921, 25-520 Kielce

+48 41 343 00 30 +48 512 181 581 info@antcom.pl

W dni robocze: 9:00 - 16:00

Copyright 2019-2024 AntCom Software ©  All Rights Reserved