Nowe stopy procentowe w programie Windykator 2.3.4.1

Najnowsza wersja programu Windykator 2.3.4.1 wprowadza nowe stopy odsetkowe, które obowiązują od 2016 roku.

Nowelizacja ustawy o płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) zmienia sposób i wysokość ustawowych odsetek za opóźnienie. Od 2016 roku zmianie uległy również stawki odsetek ustawowych w obrocie nieprofesjonalnym.

W programie Windykator wprowadzono następujące modyfikacje zwiazane z tymi zmianami:

  • Zmiana nazewnictwa odsetek ustawowych na odsetki za opóźnienie
  • Dodanie nowego rodzaju stóp procentowych „Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych”
  • Dodanie nowego rodzaju stóp procentowych „Odsetki ustawowe do 2015.12.31”
  • Możliwość masowej zmiany rodzaju odsetek dla wierzytelności z terminem płatności sprzed 2015.12.31

 

Zmiana nazewnictwa odsetek ustawowych na odsetki za opóźnienie
W słowniku stóp procentowych zmieniono nazewnicto z „Odsetki ustawowe” na „Odsetki za opóźnienie”. Dodano nową stawkę w wysokości 7% obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. Wszystkim istniejącym wierzytelnościom w programie pozostanie przypisany ten rodzaj odsetek.

Dodanie nowego rodzaju stóp procentowych „Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych”
W słowniku stóp procentowych dodany został rodzaj odsetek „Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych”. Do 31 grudnia 2015 stopy odsetek pokrywają się z „Odsetkami za opóźnienie”, natomiast od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono w słowniku stawkę 9,5%

Dodanie nowego rodzaju stóp procentowych „Odsetki ustawowe do 2015.12.31”
W słowniku stóp procentowych dodany został rodzaj odsetek „Odsetki ustawowe do 2015.12.31”. Jest to słownik stóp procentowych obowiązujących do 31 grudnia 2015. W rodzaju tym nie dodano żadnych stóp dla 2016 roku.

Możliwość masowej zmiany rodzaju odsetek dla wierzytelności z terminem płatności sprzed 2015.12.31
Wprowadzono możliwość masowej zmiany rodzaju odsetek dla wierzytelności z terminem płatności sprzed 2015.12.31. Zmianie takiej podlegają wszystkie wierzytelnosci, dla których ustawiona jest opcja naliczania odsetek i termin ich płatności przypada do 2015.12.31. Zmiany tej można dokonać z poziomu konfiguracji programu w zakładce „Sprawa->Odsetki” za pomocą przycisku „Zmień typ odsetek dla terminów płatności do 2015.12.31”. Wszyscy Państwo, którzy chcą stosować stopy procentowe obowiązujące przed 2016 roku powinni zmienić wierzytelnościom rodzaj odstek na „Odsetki ustawowe do 2015.12.31”.

 

Powiązane

Archiwum