Nowa wersja programu Moja Pizzeria 3.5.5

W dniu dzisiejszym została udostępniona wersja 3.5.5 programu Moja Pizzeria. W tej wersji zostało dodanych kilka nowych opcji, a także zostały wprowadzone modyfikacje i poprawione błędy. Poniżej znajduje się lista kluczowych zmian w programie.

Lista zmian

 • Dodany raport promocji – statystyka
 • Dodana opcja oddzielnego numerowania zamówień dla lokalu i dostawy
 • Dodane parametry umożliwiające drukowanie informacji o fakcie zmodyfikowania pizzy lub zestawu na wydruku zamówienia
 • Dodana możliwość nierozliczania pracownika z pizzy gratisowej
 • Dodane przyciski do instrukcji w POS, Dostawcy oraz Menadżerze
 • Dodane pokazywanie trasy z użyciem mapy targeo.pl w module Dostawca
 • Dodana możliwość trybu wyboru zamówienia do wyjazdu w module Dostawca
 • Dodano ostrzeżenie w module POS dla przypadku gdy pizza nie ma przypisanych cen w rodzajach ciasta
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Innova Profit EJ
 • Usunięto blokadę słowników dla włączonej współpracy z centralą
 • Zmodyfikowano import bazy towarowej z Centrali
 • Zmodyfikowano wyliczanie kosztu materiałowego w celu uwzględniania ręcznych WZ
 • Poprawiono błąd znikających kontrolek po naciśnięciu klawisza Alt
 • Poprawiono błąd dublowania uwag na liście wyjazdów dostawców
 • Poprawiono błąd w trakcie tekstowego wydruku faktury
 • Poprawiono błąd pobierania niewłaściwej ceny zakupu do ręcznego wydania
 • Poprawiono błąd przy próbie zmiany zestawu na nieaktywny w edycji składnika zestawu
 • Poprawiono błąd przy dodawaniu płatności

Powiązane

Archiwum