e-Nadawca – integracja programu Windykator z usługą Poczty Polskiej

Program Windykator został zintegrowany z e-Nadawcą Poczty Polskiej. Aktualnie program pozwala rejestrować krajowe przesyłki polecone w e-Nadawcy oraz pobierać ich etykiety nadawcze.

 

Opis

W programie Windykator można rejestrować dane poleconych przesyłek krajowych w e-Nadawcy Poczty Polskiej. Aby skorzystać z tego rozwiązania użytkownik musi mieć aktywną usługę e-Nadawcy oferowaną przez Pocztę Polską. Moduł programu Windykator wymaga zainstalowanej w systemie platformy „.Net 4.5” – standardowo Windows 10 powinien posiadać zainstalowany ten składnik systemu.

Aby w portalu e-Nadawcy były widoczne zbiory przekazane przez Windykatora, należy w konfiguracji konta na portalu e-nadawcy ustawić opcję aby były widoczne zbiory z API.

 

Konfiguracja programu

Ustawienia podstawowe

Ustawienia konfiguracji dla e-Nadawcy znajdują się w sekcji „e-Nadawca”.

 

Ustawienia podstawowe

Pierwszym krokiem jest oznaczenie opcji e-Nadawcy jako aktywnej, a następnie uzupełnienie loginu i hasła usługi. Poprawność wprowadzonych danych można sprawdzić przyciskiem „Sprawdź połączenie”.

 1. e-Nadawca aktywny
 2. Login do e-Nadawcy
 3. Domyślny urząd nadania – lista dostępnych urzędów jest pobierana z e-Nadawcy PP – należy wskazać odpowiedni z listy
 4. Adres usługi i usługi testowej – parametry podane na sztywno
 5. Korzystaj z usługi testowej – opcja ta może być wykorzystywana w pierwszej fazie integracji celem przetestowania opcji, w przypadku zaznaczenia cała wymiana danych będzie prowadzona z testowym portalem e-Nadawcy PP

 

Ustawienia przesyłek

Ustawienia przesyłek
 1. Domyślny rodzaj przesyłki – wskazujemy domyślny rodzaj przesyłki pod jaki będzie rejestrowany w e-Nadawcy
 2. Nazwa zbioru – tutaj wpisujemy jaką nazwą w e-Nadawcy maja mieć zbiory przesyłek tworzone przez program, można te nazwę uzupełnić o datę i godzinę jego utworzenia w programie
 3. Dodaj do nazwy zbioru date i godzinę utworzenia – zaznaczenie tej opcji dodaje do nazwy zbioru przesyłek daty i godziny jego utworzenia
 4. Dodaj do nazwy login użytkownika, który utworzył zbiór – zaznaczenie tej opcji dodaje do nazwy zbioru login użytkownika
 5. Domyślny rodzaj etykiety – rodzaje etykiety jaki ma być domyślnie pobierany dla przesyłki
 6. Domyślna metoda wydruku – można wybrać wydruk pojedynczych etykiet na dokumencie lub wspólny
 7. Kodowanie XML etykiet – należy wskazać kodowanie znaków dla pobranych etykiet – zalecamy ustawienie „Domyślny dla systemu” – jeśli to ustawienie pokazuje błędnie polskie litery proszę wybrać inne z listy
 8. Kodowanie PDF etykiet – należy wskazać kodowanie znaków dla pobranych etykiet – zalecamy ustawienie „Domyślny” – jeśli to ustawienie pokazuje błędnie polskie litery proszę wybrać inne z listy

 

Praca z e-Nadawcą PP w programie Windykator

Opcje związane z przekazywaniem przesyłek do e-Nadawcy dostępne są w oknie dziennika korespondencji dla poczty wychodzącej (menu główne Sprawy->Poczta->2.Korespondencja wychodząca -> Przycisk „e-Nadawca”). Jest tam możliwość wysyłki i usunięcia przesyłek oraz pobranie wydruku etykiet nadawczych.

 • Przekaż przesyłkę (utwórz nowy zbiór) – wyświetla okno do wpisania nazwy zbioru, tworzy nowy zbiór w e-Nadawcy i przypisuje do niego zaznaczone przesyłki
 • Przekaż przesyłkę (zbiór istniejący) – wyświetla się lista dostępnych zbiorów (pobierane z e-Nadawcy), użytkownik decyduje do którego zbioru mają być dodane zaznaczone przesyłki
 • Usuń z e-Nadawcy – usuwa zaznaczone przesyłki z e-Nadawcy.
 • Pobierz wydruk etykiet – pobiera etykiety dla wskazanych przesyłek
 • Wygeneruj nowe identyfikatory przesyłek – opcja służy do generowania nowych identyfikatorów dla przesyłek, należy używać tej opcji wyłącznie dla przesyłek nie wysłanych do e-Nadawcy. Czasem jest ona niezbędna bo zdarza się, że po pobraniu etykiety dla przesyłki a następnie usunięciu przesyłki z e-Nadawcy, strona e-Nadawcy pamięta, że taka przesyłka już istnieje. Wtedy właśnie jest konieczność wygenerowania nowego identyfikatora przesyłek.

 

Moduł e-Nadawcy jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem programu Windykator.

 

Powiązane

Archiwum