Windykator 2.2.1.4 – nowa wersja

Informujemy, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Windykator. Najnowsza wersja zawiera szereg usprawnień w bazie danych, co przekłada się w szczególności na szybszą pracę na danych historycznych oraz przy wyliczaniu aktualnego salda zadłużenia. W związku z aktualizacją konieczne jest posiadanie bazy danych Ms SQLServer  w wersji co najmniej 2005 Express (Ms SQLServer 2005 Express lub wyższy).

Aby sprawdzić czy aktualna baza danych spełnia wymagania dla aktualizacji prosimy zapoznać się z artykułem Aktualizacja serwera baz danych Windykator do wersji wymaganej. Dodatkowe sprawdzenie wersji serwera baz danych istnieje w programie instalacyjnym do najnowszej wersji.

UWAGA!
Z uwagi na zmiany struktury bazy danych własne raporty użytkowników oraz dedykowane analizy mogą wymagać dostosowania do nowych, aktualnych struktur tabel i rekordów.

 Program Windykator

Zmiany w programie Windykator w stosunku do wersji 2.2.0.29:

 • Zmiany w filtrze zaawansowanym na liście spraw (filtr czynności, filtr województw, filtr bez pracownika głównego)
 • Dodanie nowych zmiennych do pism, w tym zmienna do listy adresów dłużników <<dAdresyTabela>>
 • Rozbudowa zakładki dodatkowych kontaktów w słowniku dłużników
 • Dodanie możliwości masowego usuwania SMS z listy wysyłki masowej (pod przyciskiem „Opcje”)
 • Dodanie listy z rozliczeniem wpłaty na wierzytelności (w zakładce „Wpłaty”)
 • Dodanie możliwości dodawania pełnomocnika do sprawy bezpośrednio z modułu pocztowego
 • Dodanie filtra komorników w raporcie Zestawienie spraw
 • Zwiększenie rozmiaru długości uzasadnienia w pozwie epu do 32tys znaków
 • Poprawa filtru użytkowników w zaplanowanych czynnościach
 • Poprawa raportu prowizji pracowniczych (brak wpłaty o tej samej kwocie i tej samej dacie do jednej sprawy)
 • Poprawa błędu przy przenoszeniu spraw do archiwum i przywracania ich z archiwum
 • Poprawa wyświetlania zmiennej <<kwotaZaplaconoRazem>> w szablonach pism
 • Zmiany w strukturze wewnętrznej bazy, w tym poprawa szybkości listy z historią sprawy

 

Powiązane

Pinterest
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Wykop
 • Print

Dodaj komentarz


Archiwum

Email
Print