Moja Pizzeria

Moja Pizzeria

Zarządzanie lokalem

Pełna kontrola nad lokalem, od receptur pizz, przez wgląd w historię zamówień, po analizy sprzedaży i obsługę magazynu. Wszystko w jednym miejscu.

Główne funkcje

 • dowolność tworzonego asortymentu produktów i receptur (słowniki towarów, składników, ciast, sosów, pizz, napojów, rozbudowanego asortymentu)
 • kontrola etapów czasów realizacji zamówień
 • rozbudowane zarządzanie adresami dostaw - określanie dopłat dla adresów poza strefą, wykrywanie powtarzających się adresów
 • zarządzanie pracownikami - automatyczne tworzenie godzinowych rozliczeń pracowniczych
 • zarządzanie dostawcami (rozwozicielami) - tworzenie rozliczeń dostawców na podstawie rozwiezionych zamówień i indywidualnie ustalanych stawek
 • obsługa magazynu - dokumenty przyjęć i wydań, tworzenie automatycznych wydań na podstawie zrealizowanych zamówień, kontrola magazynu (rozliczenie magazynu), koszt materiałowy
 • kontrola nad złożonymi zamówieniami - możliwość zmiany już zrealizowanych zamówień, ich historia
 • uproszczona księgowość, druki KP/KW
 • rozbudowane analizy sprzedaży, zamówień, promocji, magazynu, czasu pracy, wyjazdów dostawców, czasu realizacji poszczególnych etapów zamówień itp.
 • obsługa faktur sprzedaży
 • obsługa kart rabatowych, rabatów kwotowych i procentowych
 • ewidencja czasu pracy poprzez system zapisu godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy