Moja Pizzeria

Moja Pizzeria

Magazyn - kontrola stanu magazynowego

Dokładna informacja o ilości towaru na magazynie, możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji za dowolny okres, automatyczne dokumenty wydania do sprzedanych produktów. W połączeniu z recepturami pozwala w pełni kontrolować przepływ towarów w lokalu.

Główne funkcje

  • ewidencja dokumentów przyjęcia oraz dokumentów wydania towarów
  • automatyczne tworzenie dokumentów wydania do sprzedanych produktów
  • możliwość wykonania inwentaryzacji (rozliczenie magazynu) za dowolny okres czasu (w tym rozliczenia dzienne)
  • tworzenie automatycznych dokumentów magazynowych wynikających z inwentaryzacji
  • wyliczenie kosztu materiałowego teoretycznego i rzeczywistego