Instrukcja uruchomienia programu dostępu do zdalnej prezentacji

Niniejszy dokument zawiera instrukcję uruchomienia programu dostępu do zdalnej prezentacji wykorzystywanego przez Ant.Com Andrzej Tomaszewski.


Pobranie programu

Proszę pobrać i zapisać na swoim komputerze program AntComPrezentacjaTV, za pomocą którego będą mogli Państwo połączyć się ze zdalną prezentacją. Pobierz program

Uruchamianie

Proszę uruchomić program AntComPrezentacjaTV. Po uruchomieniu programu powinno pojawić się okno jak na poniższym rysunku.W oknie tym, w polu "Identyfikator meetingu" prosimy wprowadzić identyfikator prezentacji uzyskany od osoby prowadzącej prezentację (identyfikator ten jest podawany na kilka minut przed planowanym rozpoczęciem prezentacji). Dodatkowo w polu "Podaj nazwę" należy wprowadzić nazwę pod jaką chcemy występować w trakcie prezentacji.

Po wprowadzeniu tych informacji klikamy przycisk "Przyłącz się". Jeśli wszystko zostało wprowadzone prawidłowo oraz aktywna jest sesja prezentacji powinniśmy na swoim komputerze zobaczyć obraz prezentacji na zdalnym komputerze.

Przesyłanie dźwięku w czasie prezentacji

W czasie prezentacji osoba ją prowadząca omawia przedstawiane aspekty programów. Aby móc je usłyszeć osoba biorąca udział w prezentacji musi mieć włączone głośniki. Jeśli osoba biorąca udział w prezentacji ma dodatkowo mikrofon, może ona wymieniać swoje uwagi z osobą prowadzącą prezentację. Aby przesyłać dźwięk należy włączyć tę funkcję w oknie prezentacji. Dokonujemy tego za pomocą panelu Połączenie głosowe IP.


Klikamy na tym panelu i przełączamy tryb mikrofonu z "Wyciszony" na "Włączony". Jeśli nie mają Państwo takiego polecenia, oznacza to, że program nie może wykryć mikrofonu i należy go podłączyć do komputera lub sprawdzić czy jest włączony.
Po wykonaniu tych operacji, obie strony prezentacji będą się wzajemnie słyszały.

Uwaga!
Może się zdarzyć, że w komputerze zainstalowane są dwa urządzenia do nagrywania dźwięku. W takim przypadku należy w ustawieniach zaawansowanych wybrać odpowiedni mikrofon. Okno ustawień zaawansowanych otwieramy klikając na ikonę w prawym dolnym rogu powyższego okna.

Przesyłanie video w czasie prezentacji

W czasie prezentacji możliwe jest też przesyłanie obrazu z kamery internetowej zainstalowanej np. w laptopie. W celu włączenia przesyłania obrazu video należy kliknąć na panelu Moje video.


Następnie klikamy na naszym obrazie "Współdziel video". W tym momencie obraz z naszej kamery internetowej jest przesyłany do osoby prowadzącej. W dowolnym momencie możemy zatrzymać przesyłanie video poprzez kliknięcie na naszym obrazie.

Instrukcje

Windykator

Instalacja na komputerze klienckim

Instalacja z aktualizacją bazy danych


PDF Creator

Instrukcja instalacji


Zdalne wsparcie

Program do zdalnego wsparcia

Dostęp do zdalnej prezentacjiKontakt

e-mail:info@antcom.pl

Formularz kontaktowy