Instrukcja instalacji programu "Windykator" wraz z aktualizacją bazy danych na serwerze

Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji programu "Windykator" firmy Ant.Com Andrzej Tomaszewski. Dokument ten opisuje proces instalacji wraz z aktualizacją bazy danych na serwerze.

Pobierz instrukcję instalacji w pliku pdf

Uruchamianie

Proszę uruchomić program instalacyjny aplikacji "Windykator". Po uruchomieniu pojawi się okno powitalne. Jeśli chcą Państwo kontynuować instalację, prosimy nacisnąć przycisk "Dalej".Przebieg instalacji

W kolejnym oknie prosimy zaznaczyć opcję "Akceptuję warunki umowy" i nacisnąć przycisk "Dalej".W oknie z informacjami o serwerze MsSQL należy podać dane serwera, na którym przechowywana jest baza danych programu "Windykator". Podanie danych oraz zaznaczenie opcji "Aktualizuj bazę danych" jest obowiązkowe jeśli chcemy przeprowadzić aktualizację bazy danych.Program sugeruje standardowy adres serwera oraz hasło do programu. W przypadku gdy baza programu znajduje się na innym serwerze niż domyślny dla programu, należy podać odpowiedni serwer i hasło. Wtedy zaznaczyć również trzeba opcję „Własne ustawienia serwera i hasła”.W odpowiednie pola proszę wpisać dane serwera (domyślnie są to):
  • Serwer: .\antcom (lub zamiast '.' nr IP komputera, na którym zainstalowany jest serwer baz danych)
  • Hasło: (zgodne z hasłem na użytkownika [sa] dla serwera)

W przypadku, gdy chcemy zainstalować wyłącznie program, proszę odznaczyć opcję "Aktualizuj bazę danych". Tak jak jest to pokazane na rysunku poniżej.Jeśli wpisaliśmy dane serwera naciskamy przycisk Dalej. Instalator w tym momencie sprawdzi możliwość podłączenia się do serwera baz danych. Jeśli wystąpią jakieś problemy z połączeniem mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Jeśli próba połączenia zakończyła się sukcesem instalator wyświetli kolejne okno. W tym i w kolejnym oknie klikamy "Dalej":

W oknie gotowości do instalacji klikamy "Instaluj" i czekamy do zakończenia procesu instalacji programu.


Zakończenie

Po zakończeniu procesu instalacji pojawi się poniższe okno. Po kliknięciu "Zakończ" mogą już Państwo używać program "Windykator - system do obsługi windykacji".

Instrukcje

Windykator

Instalacja na komputerze klienckim

Instalacja z aktualizacją bazy danych


PDF Creator

Instrukcja instalacji


Zdalne wsparcie

Program do zdalnego wsparcia

Dostęp do zdalnej prezentacjiKontakt

e-mail:info@antcom.pl

Formularz kontaktowy