Nowy Windykator 21.1.0.3 – gotowy na Windows 11!

Dzień dobry!

Dziś udostępniamy najnowszą aktualizację programu Windykator. Wersja o numerze 21.1.0.3 oprócz nowych funkcjonalności, zawiera również poprawki związane z wyglądem programu w systemie Windows 11.

Lista głównych modyfikacji w programie Windykator dla wersji 21.1.0.3:

  • Dodanie zgodności z Windows 11
    • dostosowanie wyglądu list danych
    • dostosowanie wyświetlania menu podręcznego
  • Dodanie obsługi nowej wersji API dla PDFCreator (wersja 4.4 – zgodna z Windows 11)
  • Dodanie opcji umorzenia odsetek dla wierzytelności
  • Dodanie opcji śledzenia wysłanych przesyłek Poczty Polskiej
  • Dodanie parametrów wagi i formatu przesyłki dla eNadawcy
  • Aktualizacja danych kodów PNA dla importu z zasobów wewnętrznych programu
 

Szczegółowy opis zmian

Zgodność z Windows 11
Poprawiliśmy wyświetlanie wybranego wiersza na liście danych oraz elementów menu podręcznego. Na niektórych komputerach z Windows 11, elementy te nie były wyświetlane w czytelny sposób.
Należy zainstalować również PDFCreator w wersji co najmniej 4.4 (wcześniej proszę odinstalować wersję 1.2)

 

Obsługa nowej wersji API dla PDFCreator
W celu prawidłowego generowanie plików PDF z programu Windyktor na systemie Windows 11, należy zaktualizować program PDFCreator do wersji co najmniej 4.4 (wcześniej proszę odinstalować wersję 1.2). W “Ustawieniach użytkownika” w programie dodany został parametr wersja PDF Creator. Domyślnie przyjmuje ona wartość 1.2, ale w przypadku instalacji nowej wersji ten programu należy zmienić to ustawienie na wartość “Wersja 4.4”

 

Umorzenie odsetek
W oknie umorzenia wierzytelności dodana została możliwość umorzenia wartości odsetek. Od teraz możliwe jest umorzenie wspólnie kwoty głównej i odsetek w jednej operacji, jak również oddzielne umorzenie odsetek i kwoty głównej. Do tej pory umorzenie dotyczyło wyłącznie kwoty głównej.
Dodane zostały również przyciski “=” przy umaraznej kwocie, które przepisują wartości do umarzanych kwot.

 

Śledzenie przesyłek Poczty Polskiej
Dla poczty wychodzącej dodaliśmy możliwość śledzenia stanu przesyłek. Opcja ta jest dostępna w oknie korespondencji wychodzącej przy sprawie jaki i w oknie “Poczta”. Przycisk “Dane przesyłki” służy do wyświetlenia panelu z danymi. Pobranie danych odbywa się poprzez przycisk “Pobierz dane z PP”, który tworzy połączenie z serwisem Poczty Polskiej i pobiera dane o przesyłce z podanym numerem.

Dla posiadaczy modułu “eNadawca”, jest możliwość zbiorczego pobrania danych o przesyłkach – opcja znajduje się w menu “eNadawcy” na poczcie wychodzącej.

Uwaga! Serwis Poczty Polskiej zwraca dane przesyłek nie starszych niż 30 dni!

 

Więcej informacji o programie Windykator

Powiązane

Archiwum

Dane kontaktowe

Targowa 18 / 921, 25-520 Kielce

+48 41 343 00 30 +48 512 181 581 info@antcom.pl

W dni robocze: 9:00 - 16:00

Copyright 2019-2024 AntCom Software ©  All Rights Reserved