Przekazanie niezapłaconych faktur rozliczeniowych do windykacji

Przygotowaliśmy nową opcję, która umożliwia szybkie wprowadzenie faktury rozliczeniowej do windykacji. Chodzi tu o faktury, które powstały do rozrachunków prowizyjnych klientów, a które nie zostały opłacone.

Przekazanie faktury do windykacji jest opcjonalne i odbywa się z poziomu listy faktur (okno "Faktury") za pomocą przycisku "Przekaż do windykacji". Przycisk ten posiada dodatkowe działanie: dla faktur już przekazanych do windykacji jego naciśniecie spowoduje przejście do sprawy, w której jest dana faktura.

Wybór dłużnika i wierzyciela

Po wybraniu przycisku "Przekaż do windykacji" program na podstawie danych na fakturze wyszuka w słowniku dłużników i wierzycieli odpowiednich wierszy i zaproponuje ich wybór. W przypadku braku dopasowania wyświetlone zostanie zapytanie o utworzenie nowych wpisów w słownikach lub ręczny wybór ze słownika. W przypadku większej liczby pasujących rekordów program wyświetli ich listę do wyboru.

Wybór sprawy

Po wskazaniu dłużnika i wierzycielach program wyszuka otwarta sprawę odpowiadającą ich danym. Jeśli nie znajdzie takiej sprawy, wyświetli pytanie o utworzenie nowej lub wybór spośród istniejących. Po wybraniu sprawy program wyświetli ostateczne pytanie z informacją o krokach jakie zostaną wykonane.

Zapis faktury w sprawie

Po akceptacji wykonania kroków, faktura rozliczeniowa zostanie dodana do wskazanej (lub nowej) sprawy. Fakt ten będzie oznaczony w kolumnie "W windykacji", która jest na liście faktur.

Opcja opisana w tym artykule dostępna jest w programie Windykator od wersji 21.0.3.

Powiązane

Archiwum

Dane kontaktowe

Targowa 18 / 921, 25-520 Kielce

+48 41 343 00 30 +48 512 181 581 info@antcom.pl

W dni robocze: 9:00 - 16:00

Copyright 2019-2022 AntCom Software ©  All Rights Reserved