Instrukcja aktualizacji programu Moja Pizzeria

W celu rozpoczęcia aktualizacji programu należy uruchomić plik PizzeriaUpgradeXXXXSetup.exe, gdzie XXXX to numer wersji. Po jego uruchomieniu pojawi się pierwszy krok instalacji.

Instalacja aktualizacji programu Moja Pizzeria

 

1. Krok 1

Pierwsze okno instalatora aktualizacji programu zawiera informację nt. jakiej wersji dotyczy aktualizacja.

krok_01

 

2. Krok 2

W kroku drugim przedstawiona jest umowa licencyjna. Bez jej akceptacji dalsza instalacja nie będzie możliwa.

krok_02

 

3. Krok 3

W kroku 3 wybieramy jaką bazę programu chcemy zaktualizować. Domyślne ustawienia pozwalają na kontynuowanie instalacji. Jeśli dane serwera, bazy, użytkownika sql server nie zgadzają się, należy je zmodyfikować na prawidłowe.

Uwaga!

W przypadku instalacji samych plików programu należy wyłączyć opcję "Aktualizuj bazę danych".

krok_03

Instalator weryfikuje podane dane i testuje połączenie do serwera i bazy danych. Jeśli nawiązanie połączenia nie będzie możliwe, dalszy proces instalacji nie będzie możliwy.

4. Krok 4

Krok ten umożliwia wskazanie katalogu, w którym będzie zainstalowana aplikacja Moja Pizzeria.

krok_04

5. Krok 5

W tym kroku możemy wskazać, w którym mają być umieszczone skróty programu.

krok_05

 

6. Krok 6

W kroku tym instalator wyświetla podsumowanie ustawień instalacji. W tym miejscu możemy jeszcze dokonać niezbędnych modyfikacji. Jeśli wszystkie informacje są poprawne, nalezy kontynuować instalację.

krok_06

 

7. Zakończenie instalacji

Po prawidłowym zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone poniższe okno. Program jest gotowy do użycia.

krok_07

 

Podsumowanie

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące instalatora aktualizacji programu Moja Pizzeria prosimy kierować na adres email podany w dziale Kontakt naszej strony internetowej.

Powiązane

Archiwum

Dane kontaktowe

Targowa 18 / 921, 25-520 Kielce

+48 41 343 00 30 +48 512 181 581 info@antcom.pl

W dni robocze: 9:00 - 16:00

Copyright 2019-2022 AntCom Software ©  All Rights Reserved