Dodatkowe opcje w programie do windykacji

W naszym poprzednim artykule dotyczącym niezbędnej funkcjonalności programu do windykacji przedstawiliśmy najbardziej potrzebne opcje, bez których na co dzień trudno się obejść. W kolejnej części przedstawimy kolejne, równie przydatne.

Postępowania sądowe i komornicze

Podczas prowadzenia sprawy nierzadko zdarza się, że niezbędne staje się skierowanie sprawy do sądu, a następnie do komornika. Program powinien umożliwiać ewidencję obydwóch postępowań. W przypadku postępowania sądowego dobrym rozwiązaniem jest możliwość selekcji wierzytelności, które podlegają pod dany nakaz.

Import danych

W dzisiejszych czasach możliwości techniczne pozwalają na wykonywanie pewnych czynności automatycznie. Dzięki temu oszczędzamy pieniądze i czas, które możemy przeznaczyć na wykonywanie innych zadań. Jedną z takich rzeczy, które możemy "zlecić" automatowi jest wprowadzanie danych do systemu do windykacji. Dane postępowań czyli dane dłużników, ich wierzytelności oraz wpłat można wprowadzać ręcznie. Jednak w przypadku gdy ilość danych jest duża wpisywanie ich do systemu ręcznie jest nieefektywne. Dobry program do obsługi windykacji powinien pozwalać wprowadzać informacje za pomocą specjalnie przygotowanej opcji importu danych. Program Windykator firmy AntCom umożliwia wczytywanie danych w formacie plików Excela. Dodatkowo na żądanie możliwe jest dostosowanie importu pod konkretne formaty danych i plików.

Raporty i analizy

Prowadzenie postępowań w programie do obsługi windykacji to tylko część zadań jakie przed nim stoją. Powinien on umożliwiać na wykonywanie różnego rodzaju analiz na podstawie zgromadzonych danych. Dzięki temu istnieje możliwość statystycznego podglądu na sprawy, np. można sprawdzić skuteczność działań windykacyjnych.

Koszty i rozrachunki z wierzycielami

Prowadzenie każdego postępowania wiąże się z określonymi kosztami. Dobrze było by gdyby program do windykacji umożliwiał ich ewidencjonowanie oraz późniejsze rozliczanie ich w formie rozrachunku z wierzycielem np. w okresach miesięcznych. Możliwość wystawienia faktury do rozrachunku wraz ze szczegółową listą pozycji, których dotyczy faktura, oszczędza dużo czasu na przygotowanie takiego zestawienia w oddzielnej aplikacji. Ewidencję kosztów, rozrachunków i wystawianie faktur umożliwia program Windykator firmy AntCom.

Wydruki masowe

Kolejną przydatną opcją są wydruki masowe. Służy ona do jednoczesnego wydruku tego samego pisma w wielu sprawach. Dodatkowa ewidencja wydrukowanych w ten sposób pism oraz możliwość podglądu historii będzie dodatkowym atutem.

Załączniki

W przypadku akt sprawy mamy często do czynienia z szeregiem dokumentów, do których dotarcie zajmuje często dodatkowy czas. Program do windykacji powinien mieć możliwość przechowywania elektronicznych postaci takich dokumentów dołączonych do konkretnego postępowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy szybki dostęp do wielu dokumentów bez potrzeby odrywania się od komputera.

Program do windykacji - podsumowanie

Wszystkie wymienione w obu częściach cyklu funkcjonalności powinien zawierać program do windykacji. Większość z nich dostępna jest w programie Windykator firmy AntCom. Zapraszamy do zapoznania się z nim w formie wersji demonstracyjnej. Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia, dzięki któremu będzie to możliwe.

Powiązane

Archiwum

Dane kontaktowe

Targowa 18 / 921, 25-520 Kielce

+48 41 343 00 30 +48 512 181 581 info@antcom.pl

W dni robocze: 9:00 - 16:00

Copyright 2019-2022 AntCom Software ©  All Rights Reserved