Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.2.0.5

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS.

Lista zmian

 • Poprawa błędu usuwania drugiego składnika w kompozytorze pizzy
 • Dodanie w module Kuchnia informacji o składnikach pizzy w oknie szczegółów pozycji
 • Smart Delivery Track: dodanie synchronizacji statusów dostępu kierowców
 • Dodanie obsługi kategorii GTU
 • Poprawa błędu dodawania składnika pizzy z ustawionym zbyt długim symbolem (więcej niż 5 znaków)

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Smart Delivery Track

Miło jest nam poinformować, że począwszy od wersji 20.2.0.3 programu Jagatiq dodaliśmy współpracę z systemem Smart Delivery Track.

 

Smart Delivery Track

Czym jest Smart Delivery Track?

SDT to webowy system wspomagający zarządzanie pracą dostawców w lokalach gastronomicznych. Dzięki integracji z programem JagatiqPOS system na bieżąco monitoruje każde zarejestrowane zlecenie w dowozie.

Jak JagatiqPOS współpracuje ze Smart Delivery Track?

JagatiqPOS oprócz wbudowanej własnej obsługi dostawców z kontrolą wyjazdów i rozliczeń, umożliwia przeniesienie obsługi dostaw do systemu Smart Delivery Track (SDT). Wystarczy przypisać w module POS dostawcę do zamówienia, a program automatycznie zsynchronizuje informacje o tym do SDT. Wszystkie informacje zwrotne jak:

 1. rzeczywisty czas dostawy zamówienia
 2. forma płatności zamówienia
 3. utworzenie wyjazdu do zamówienia

tworzone są automatycznie podczas synchronizacji obu systemów.

Co zyskasz na integracji z Smart Delivery Track?

 1. Optymalizację trasy kierowców i czasy dostaw
 2. Możliwość analizy nadmiarowych przystanków kierowców
 3. Dodatkowe narzędzie do szybkiego rozliczania kierowców i możliwość wprowadzenia modelu rozliczania kierowców na podstawie rzeczywistej dziennej kilometrówki
 4. Usprawnienie pracy dostawców dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej ze zintegrowaną nawigacją GPS oraz możliwością kontaktu telefonicznego z klientem
 5. Dodatkowe statystyki pozwalające na nagradzanie i motywowanie Twojego zespołu dostawców
 6. Podobnie jak w programie JagatiqPOS – informacje dla Twoich klientów o realnym czasie dostawy

Co zrobić aby uruchomić współpracę ze Smart Delivery Track?

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy z SDT zapraszamy do kontaktu pod poniższym adresem w celu uzgodnienia warunków i kosztów korzystania z tej usługi:

www.smartdeliverytrack.com

Zapraszamy!

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.2.0.3

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS.

Lista zmian

 • Dodanie obsługi współpracy z systemem Smart Delivery Track
 • Poprawa błędu wczytywania pliku mp3 przy uruchamianiu modułu POS
 • Poprawa importu danych ulic i adresów w obsłudze wymiany danych ze stroną zamówień online
 • Dodanie kolumny Osiedle w oknie Dostawa w module POS
 • Dodanie filtru na osiedle w słowniku ulic
 • Dodanie parametru “POS pracownicy – tryb autoryzacji w oknie sprzedaży”
 • Dodanie możliwości edycji kwoty dopłaty za dojazd w module POS dla zamówienia w dostawie
 • Dodanie opcji automatycznego powrotu kierowcy jeśli jest na wyjeździe i w oknie dostawcy w module POS użyta zostanie opcja Wyjazd
 • Poprawa błędu w opcji Import adresów
 • Poprawa błędu edycji zamówienia oczekującego na dostawę w specyficznym przypadku dla pizz połówkowych

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.2.0.2

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS.

Lista zmian

 • Zamówienia online – dodanie oznaczania składników i rodzajów składników jako nieaktywne w sytuacji gdy został usunięte w lokalu
 • Dodanie pola Nazwa WWW w słowniku rodzajów ciast i wysyłanie nazwy do strony zamówień online
 • Dodanie listy składników w słowniku rodzajów składników

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.2.0.1

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS w wersji 20.1.0.0.

Lista zmian

 • Dodanie opcji obsługi stref lokalu w zamówieniach online
 • Poprawa błędu braku wydruku NIP nabywcy dla drukarki Posnet Temo (stary typ)
 • Dodanie nazwy www w słowniku rodzajów składników pizz – nazwa ta będzie wyświetlana na stronie zamówień online
 • Dodanie dopłat za pizzę połówkową wg rozmiarów
 • Dodanie możliwości wyłączenia rodzajów płatności dla zamówień online (w przypadku płatności online należy wziąć pod uwagę ustawienie włączające ten rodzaj płatności w konfiguracji zamówień online)

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Wejdź na wyższy poziom obsługi klienta z SMS do zamówień – JagatiqPOS

Program JagatiqPOS umożliwia informowanie klienta o aktualnym stanie jego zamówienia poprzez wiadomości SMS. Opcja jest dostępna w pakiecie podstawowym. W dalszej części artykułu opisujemy jak ją uruchomić.

Jak działają SMSy do zamówień?

Wiadomości sms są wysyłane do klienta na dowolnie wybranych etapach realizacji zamówień w dostawie. Obsługa odbywa się za pomocą aktualnie dostępnych bramek: serwersms.pl oraz smsmapi.pl. Podobnie jak w kampaniach SMS, które umożliwiają wysłanie kodów rabatowych do klientów.

Wiadomości SMS mogą być wysyłane w następujących etapach:

 • Po przyjęciu zamówienia w dostawie
 • Ustawienie zamówienia jako gotowe i oczekuje na wyjazd
 • Zamówienie wyjechało
 • Podziękowanie za złożenie zamówienia

Dla każdego etapu można włączyć lub wyłączyć wysyłanie SMS. Ponadto możliwe jest ustawienie opóźnienia w wysłaniu SMS. Domyślnie opóźnienie ustawione jest na 0 minut.

SMSy nie są wysyłane do klientów, którzy mają wyłączoną opcję „Nie pozwalaj na wysyłkę wiadomości SMS”.

Program umożliwia także wysłanie SMS do klienta x dni po złożeniu zamówienia (np. “2 dni temu dostarczyliśmy Ci pizzę. Wypełnij ankietę i odbierz rabat www…”).

Jak skonfigurować opcję SMSy do zamówień?

W module Menadżer w opcji Obsługa SMS->Konfiguracja SMS na zakładce „2. SMSy realizacji zamówień” dostępne są opcje związane z obsługą wysyłania wiadomości do klientów po złożeniu zamówienia.

Domyślnie wszystkie powiadomienia są wyłączone i do prawidłowego działania każdej z grup wiadomości należy wskazać zdefiniowany szablon SMS oraz ustawić dodatkowe parametry w danej grupie.

Poniżej zamieszczona jest lista grup parametrów.

 • SMS po przyjęciu zamówienia – parametry używane do wysłania SMS po przyjęciu zamówienia w dostawie. Należy wskazać szablon, ilość minut opóźnienia, czas ważności SMS.
 • SMS po ustawieniu zamówienia jako gotowe, oczekujące na wyjazd – parametry używane do wysłania SMS po ustawieniu zamówienia jako gotowe.
 • SMS po wyjeździe z lokalu – parametry używane do wysłania SMS po ustawieniu zamówienia jako w zamówienie w dostawie.
 • Podziękowanie za złożenie zamówienia – parametry używane do wysłania SMS kilka dni po złożeniu zamówienia.

Parametr „Czas ważności SMS” decyduje o tym jak długo od momentu zmiany statusu zamówienia wiadomość SMS może być wysłana. Ze względu na to, że obsługę wysłania wiadomości obsługuje oddzielny program, należy wartość tego parametru ustawić na odpowiednio długi czas liczony w minutach.

Słownik szablonów SMS zawiera opcję „SMS realizacji zamówień”. Opcja ta określa czy dany szablon jest używany w kampaniach SMS, czy też w opcji wysyłania SMS do zamówień w dostawie. W zależności od ustawienia tej opcji dostępna jest inna grupa zmiennych. Zestawienie wszystkich zmiennych z podziałem na rodzaj szablonu dostępny jest w poniższej tabeli.

Tabela 1 Zestawienie zmiennych do szablonów SMS

Grupa zmiennych do obsługi kampanii promocyjnych
<<nazwaPromocji>> Nazwa promocji
<<kodPromocyjny>> Promocja – kod promocyjny
Grupa zmiennych do wysyłania SMS do zamówień
<<wartoscZamowienia>> Całkowita kwota do zapłaty brutto po rabacie
<<nrZamowienia>> Numer zamówienia
<<czasDostawy>> Przewidywana data i czas realizacji zamówienia (czas od przyjęcia + przewidywany czas realizacji zamówienia)
<<czasRealizacji>> Przewidywany czas realizacji zamówienia (wybierane w POS przy składaniu zamówienia)
<<rodzPlatnosci>> Rodzaj płatności

 

Korzyści z używania SMSów do zamówień

Dzięki wysyłanym powiadomieniom, Wasi klienci otrzymują bieżące informacje o statusie zamówienia. Dodatkowa wiadomość po złożeniu zamówienia z podziękowaniem, może zachęcić ich do ponownego skorzystania z oferty Państwa lokalu.

Wejdź na wyższy poziom obsługi klienta z programem JagatiqPOS!

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.1.0.0

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS w wersji 20.1.0.0.

Lista zmian

 • Dodanie parametru Google APIKey na zakładce Dowóz w konfiguracji programu
 • Poprawa błędu dodawania operacji kasowych dla różnych form płatności
 • Dodanie mechanizmu sprawdzania dostępności aktualizacji programu w module Menadżer

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Archiwum

Dane kontaktowe

Targowa 18 / 921, 25-520 Kielce

+48 41 343 00 30 +48 512 181 581 info@antcom.pl

W dni robocze: 9:00 - 16:00

Copyright 2019-2023 AntCom Software ©  All Rights Reserved