Zapis przeedytowanych pism na serwerze

W najnowszej wersji programu Windykator dodane zostało zapisywanie w bazie przeedytowanych pism. W ponizszym artykule przedstawimy krótki opis tej funkcjonalności

Ustawienie domyślnego edytora pism dla użytkownika

Każdy z użytkowników po aktualizacji programu może sobie ustawić domyślny edytor tekstu, z którego korzysta. Ma on do wyboru Microsoft Word oraz Writer z pakietu Open Office. Aby wybrać domyślny edytor musimy wejść w ustawienia użytkownika (menu: Program->Ustawienia użytkownika) i wskazać odpowiednią wartość na liście.

Praca z pismami

Podstawowe operacje na pismach nie uległy zmianie od ostatniej wersji. Zmieniony został jedynie opis przycisku „Drukuj” na „Wyświetl” oraz dodano zapis i odczyt przeedytowanych pism. Na liście pism dodane zostały kolumny z informacji kto edytował (zapisywał) pismo, jakiego rodzaju edytora użył oraz kiedy edycja miała miejsce.

Aby zapisać przeedytowane pismo w bazie danych wystarczy w edytorze, w którym wyświetlamy pismo nacisnąć przycisk zapisu. W tym momencie program wyświetli okno oczekiwania z informacją, że trwa zapis pliku na serwerze.

Jeśli wszystko się uda program wyświetli kolejny komunikat z informacją o zakończonym zapisie.

Aby wyświetlić zapisane wcześniej pismo klikamy również przycisk „Wyświetl”. Program pobierze zapisany plik i wyświetli go w edytorze. Taki plik możemy ponownie przeedytować i zapisać. Tym razem jednak program, przed zapisem, wyświetli informację, że pismo już zostało wcześniej zapisane i czy chcemy je nadpisać aktualnie edytowanym. Jeśli odpowiemy twierdząco program zapisze dokument na serwerze. W przeciwnym wypadku przerwie operacje.

Powiązane

Archiwum