Windykator – polskie znaki

W niektórych wersjach systemów Windows Vista oraz Windows 7 może pojawić się problem brakiem możliwości wprowadzania polskich znaków. Błąd zapisu informacji o ustawionym języku w systemie Windows, skutkuje błędną interpretacją przez system polskich znaków. Dotyczy to wszystkich programów użytkowanych w takim systemie operacyjnym. Aby wyeliminować ten błąd należy na komputerze wykonać następujące czynności:

1. W panelu sterowania uruchomić opcję „Ustawienia regionalne i językowe”
2. W zakładce „Formaty” upewnić się, że jest wybrany „Polski”
3. Na zakładce „Lokalizacja” ustawione jest „Polska”
4. Na zakładce administracyjne ustawione w sekcji „Język programów nieobsługujących Unicode” jest również „Polska”

Po sprawdzeniu tych ustawień, jeśli wszystkie są prawidłowe, należy wymusić odświeżenie ustawień w systemie Windows poprzez ich zmianę na dowolnie inny. Należy więc wykonać kolejne czynności:
5. Na zakładce Formaty wybrać bieżący format np. Portugalski, na zakładce Lokalizacja również wskazać „Portugalia” oraz na zakładce Administracyjne w sekcji „Programy Unicode” również wybrać Portugalię (w każdym tym miejscu może to być również inny język – musi być jednak różny od polskiego).
6. Po dokonaniu zmian należy ponownie uruchomić komputer.
7. Po uruchomieniu komputera konieczne jest wykonanie czynności jak w pkt. 5 i 6, z tym, że wszędzie wybieramy język polski. Po ponownym uruchomieniu komputera używanie polskich znaków w programie nie będzie już problemem.

Opis zakładek jest zgodny z systemem Windows Vista i może się nieznacznie różnić od systemu Windows 7.

Powiązane

Archiwum