Windykator 19.2.0.2

Dzień dobry!

Aktualizacja programu Windykator do wersji 19.2.0.2. Nowa wersja wprowadza m.in. filtr na liście spraw, którym wyszukamy zakres spraw po wprowadzeniu listy numerów spraw – zdecydowanie ułatwia on pracę na wielu sprawach jednocześnie. Szczegółowa lista zmian znajduje się poniżej.

Lista głównych zmian w programie Windykator dla wersji 19.2.0.2

  • Nowy filtr na liście spraw umożliwiający podanie listy numerów do wyszukania
  • Na liście spraw dodano 2 kolumny: telefon i email dłużnika
  • EPU – zmiany w kreatorze pozwów przyspieszające pracę przy tworzeniu nowych pozwów
  • EPU – zmiana w prezentacji błędów walidacji na bardziej czytelny
  • EPU – w słowniku użytkowników dodanie powiązania konta EPU z użytkownikiem
  • Wysyłka emaili – dodanie konfiguracji odstępu czasowego pomiędzy poszczególnymi emailami
  • Dodano możliwość wydrukowania noty odsetkowej dla zaznaczonych wierzytelności
  • Dodano możliwość ręcznego dodania pozycji na rozrachunku z klientem
  • Poprawiono kilka mniejszych błędów

 

Powiązane

Archiwum