Windykator 19.0.2 – nowa wersja

Dziś udostępniamy aktualizację programu do windykacji. Jest to wersja na 2019 rok. W dalszej części przedstawiamy listę głównych zmian i nowych opcji programu.
 


 
Lista głównych zmian w programie Windykator dla wersji 19.0.2

 • Dodanie opcji umorzenia i anulowania wierzytelności
 • Dodanie zbiorczego pobierania nakazów z e-Sądu
 • Dodanie zbiorczego pobierania historii pozwów z e-Sądu
 • Dodano możliwość planowania kolejnej czynności w momencie dodawania/edycji innej
 • Dodanie w fakturze pola z datą zapłaty oraz znacznika czy faktura zapłacona
 • Zamykanie sprawy – Automatyczne uzupełnianie daty zamknięcia sprawy
 • Możliwość wyboru sprawy z archiwum przy dzienniku korespondencji (na uprawnienie)
 • W zestawieniu spraw dodany filtr na sprawy nierozliczone i na wysokość salda
 • Dodanie eksportu listy z fakturami
 • Poprawa wydruku noty odsetkowej
 • Zmiana układu dla raportu spraw dłużników

 

Powiązane

Archiwum