Windykator 1.9.7 – nowa wersja programu do windykacji

Od dziś dostępna jest najnowsza wersja programu do windykacji „Windykator”. W nowej odsłonie programu dodano między innymi moduł rozrachunków z klientami wraz z fakturowaniem oraz możliwość przenoszenia spraw do archiwum. Dodatkowo wersja ta wprowadza szereg poprawek i udogodnień w porównaniu z wersją poprzednią.

Lista głównych zmian znajduje się poniżej.

 • Dodano archiwum spraw
 • Wyśrodkowanie kolumn z datami
 • Dodano możliwość wielokrotnego wyboru spraw w oknie zaplanowanych czynności
 • Dodano moduł rozliczeń z wierzycielem oraz moduł fakturowania
 • Dodano nowe raporty postępowania sądowego oraz postępowania komorniczego
 • Dodano ukrywanie nieaktywnych pism w słowniku
 • Dodano kontrolę rozliczenia wpłaty dla wierzytelności już rozliczonej
 • Dodano możliwość aktualizacji odsetek spraw w ePanel
 • Rozbudowa raportu szczegółów spraw o datę wystawienia wierzytelności oraz termin płatności
 • Rozbudowa harmonogramu rata o możliwość dowolnej edycji raty
 • Rozbudowano filtry w oknie przypomnień o zaplanowanych czynnościach
 • Zdjęto blokadę przyszłych dat dla dodawanych wierzytelności
 • Wprowadzono poprawki związane z generowaniem pism
 • Poprawa wyglądu okna ze sprawami
 • Poprawa błędnego generowania rat w nietypowych przypadkach, w tym poprawa podziału na równe kwoty
 • Poprawa mechanizmu zapisu dużych raportów do pdf – znaczne przyspieszenie tej operacji
 • Rozbudowano wysyłkę danych do ePanel o dane postępowania komorniczego

Zachęcamy do aktualizacji programu.

Powiązane

Archiwum