Wiadomości SMS w programie do windykacji Windykator – część 2

Witamy w kolejnej części cyklu poświęconego obsłudze wiadomości SMS w programie do windykacji Windykator. W poprzedniej części zajęliśmy się opisem za pomocą jakich bramek można wysyłać SMSy, a także ich podstawową konfiguracją w opcjach programu. W tej części zajmiemy się definiowaniem szablonów SMS, wprowadzaniem zmiennych do treści SMS oraz ustawianiem parametrów wiadomości SMS w szablonie.

Czym są szablony SMS?

Szablony SMS służą do ustalenia treści wiadomości jakie będą wysyłane z programu. W każdym szablonie definiujemy:

– nazwę

– czy SMS ma obsługiwać polskie znaki

– rodzaj SMS: prosty i full

– treść.

W przypadku wyłączenia obsługi polskich znaków, program Windykator automatycznie zamieni każdą literkę z „ogonkiem” na jej odpowiednik bez „ogonka”. Dzięki temu nie trzeba martwić się o to, żeby pamiętać o usunięciu polskich liter z treści SMS. Kolejną ciekawą opcją dostępną w każdym szablonie jest możliwość włączenia wymagania akceptacji wysłania danego SMSa. Ustawienie to przydaje się gdy jako administrator programu Windykator chcemy mieć wgląd w to co wysyłają inni jego użytkownicy.

W treści każdego szablonu możemy użyć dostępnych zmiennych. Ich mechanizm działania jest bardzo podobny do zmiennych wykorzystywanych w obsłudze wzorców pism.

Użycie zmiennych w treści szablonu SMS

Zmienne są bardzo przydatnym narzędziem w przypadku gdy do wysłania mamy więcej niż jedną wiadomość. Za ich pomocą możemy ustalić np. że w danym fragmencie treści zostanie podany numer telefonu naszej firmy lub nazwa dłużnika. Dzięki temu, iż proces podmiany zmiennych odbywa się w pełni automatycznie w momencie wysyłania SMSa do bramki operatora, możemy być pewni, że w każdym przypadku treść wiadomości będzie spersonalizowana.

Wykorzystanie szablonu

Mamy gotowy szablon lub kilka szablonów, co teraz? Dany szablon można użyć do dodania wiadomości SMS do sprawy na dwa sposoby.

1. Dodanie pojedynczego SMS

Ten sposób umożliwia szybkie dodanie wiadomości do sprawy. Wystarczy wybrać żądany szablon, zweryfikować treść wiadomości i to wszystko. Oczywiście dodatkowo możemy zmodyfikować podpowiedzianą treść wiadomości.

2. Dodanie wielu SMSów jednocześnie

W tym przypadku wykorzystujemy mechanizm zaznaczenia wielu spraw na liście w programie Windykator, a następnie wskazanie – podobnie jak w poprzednim przypadku – wybranego szablonu. Różnica polega na tym, że po zatwierdzeniu danej wiadomości doda się ona do tylu spraw ile w danym momencie zaznaczyliśmy.

Podsumowanie

Na tym kończymy drugą część poświęconą tworzeniu i wykorzystaniu szablonów wiadomości SMS. W trzeciej części zajmiemy się omówieniem zarządzaniem utworzonymi wiadomościami SMS, tzn. wysyłanie na bramkę, pobieranie raportów doręczeń, wycofywanie SMSa z bramki, itd.

Zapraszamy!

Powiązane

Archiwum