Historia zmian

Aktualna wersja Systemu do obsługi pizzerii ma numer 3.5.3. Poniżej zamieszczamy historię zmian w poszczególnych wersjach Systemu.

3.5.2.02011-09-28
Menadżer
 • Kontrahenci - odbiorcy, dostawcy - wprowadzenie rozróżnienia kontrahentów na odbiorców i dostawców. Blokada wyboru odbiorców w dokumentach przyjęć. Blokada wyboru dostawców w dokumentach wydań i fakturach.
 • Stan magazynowy na dzień - raport pokazujący stan magazynowy na dowolny wybrany dzień
 • Kontrola różnic magazynowych - raport pozwalający pokazać różnice w magazynie pomiędzy dwoma dowolnymi datami
 • Blokada operacji w POS - blokada operacji: udzielanie rabatu, usuwanie nowego zamówienia, usuwanie pozycji z zamówienia, edycja zamówień odłożonych, edycja zamówień oczekujących na dostawę
 • Informacja o terminalu dla płatności kartą - dodanie w słowniku płatności pola "Informacja na wydruku zamówienia". Jeśli jest wypełnione i do zamówienia wybrana jest płatność, wtedy te uwagi zostaną wydrukowane na zamówieniu
 • Rodzaj płatności do faktury- dodanie możliwości wyboru rodzaju płatności do faktury
 • Adres - rozróżnienie: Firma - Osoba prywatna - dodanie możliwości rozróżnienia adresu na firmowe i do osób prywatnych
 • Czas oczekiwania pizzy oraz czas wyjazdu dostawcy - dodanie parametrów w konfiguracji pozwalających na późniejszą kontrolę czasów realizacji i obsługi zamówienia: przygotowania, oczekiwania do wyjazdu, czasu wyjazdu.
 • Rozszerzenie raportu: Czas realizacji zamówień - modyfikacja raportu pod kątem pokazania wszystkich czasów z poszczególnych etapów realizacji zamówienia. Dodano też raport przygotowania zamówień w lokalu.
 • Sortowanie pozycji w rozliczeniu magazynu - dodanie możliwości sortowania wydruku pozycji rozliczenia magazynu. Poprawa edycji pozycji rozliczenia przy włączonym sortowaniu np. nazwy towaru
 • Raporty - wybór asortymentu - dodanie w raportach sprzedaży i magazynu możliwości wyboru asortymentu jaki ma pojawić się na raporcie
 • Lista paragonów - paragony niezafiskalizowane - dodanie możliwości pokazywania paragonów niezafiskalizowanych na liście paragonów
 • Strefy kuponowane - dodanie ewidencji kuponowania (roznoszenia ulotek) stref. Dodano raport zamówień wg stref
 • Odświeżanie nazwy w menu sprzedaży po zmianie nazwy w słowniku - dodanie odświeżania nazwy pozycji w menu sprzedaży po zmianie nazwy asortymentu
 • Pizzeria jednostanowiskowa - wersja programu jednostanowiskowego z ograniczoną funkcjonalnością, m.in. brak kontroli czasu pracy, zarządzania magazynem, raportowania.
 • Raport promocji - rozbudowa - dodano nowy raport pokazujący wszystkie zamówienia, do których były użyte promocje
 • Zerowe rozliczenie pracownika - zmiana działania programu przy tworzeniu automatycznego rozliczenia pracownika. Jeśli rozliczenie nie ma pozycji, jest usuwane.
 • Brak cen pizzy gdy brak dodanych składników - poprawa pokazywania cen pizzy, która nie ma zdefiniowanych składników
 • Lista paragonów - podgląd dokumentów powiązanych (zamówienia, faktury, itp) - dodanie możliwości podglądu listy dokumentów powiązanych z paragonem
 • Prawa podgląd - obsługa - dodanie praw podglądu do opcji słownika. Umożliwia podejrzenie danych np. asortymentu w przypadku gdy dany użytkownik nie ma praw do edycji
 • Lista paragonów - wyszukiwanie po numerze paragonu - dodanie możliwości wyszukiwania po numerze wewnętrznym i fiskalnym paragonu, zarówno częściowe jak i całościowe
 • Rozliczenie pracowników - dodawanie zaliczek - usprawnienie dodawania zaliczki z poziomu rozliczenia pracownika. Autozuzupełnianie danych pracownika w dodawanej zaliczce.
 • Edycja dodawanie towaru - przeliczanie stawki VAT - poprawa przeliczania wartości cen po zmianie stawki VAT w edycji towaru za pomocą klawiatury
 • Dodanie danych zestawów w raportach sprzedaży - dodanie sekcji "Zestawy" do raportów sprzedaży
 • Sprawdzanie numeru adresu przy strefach - rozszerzenie sprawdzania adresu przy kontroli stref dla numerów np.: "11a", "23/24".
 • Karty rabatowe - rozszerzenie funkcjonalności - dodanie rozróżnienia kart na firmowe i dla osób prywatnych. Kontrola adresu i rabatu dla kart firmowych. Kontrola nr telefonu dla kart osób prywatnych
 • Aktualny stan magazynowy - rozszerzenie funkcjonalności - dodanie zakładek zawierających dane ruchu towarów wg dokumentów magazynowych oraz ruchu wg receptur
POS
 • Blokada operacji w POS - blokada na uprawnienie operacji na zamówieniu
 • Informacja o terminalu dla płatności kartą - dodanie informacji na wydruku zamówienia
 • Sprawdzanie numeru adresu przy strefach - kontrola numerów adresów np.: "11a", "23/24".
3.5.1.02011-06-14
Menadżer
 • Dodanie nowego systemu licencjonowania
 • Dodanie trybu pracy z wieloma oknami jednocześnie
 • Dodanie parametru "Czy blokować dodawanie ulic"
 • Dodanie obsługi kart rabatowych
 • Menu sprzedaż - dodanie możliwości blokady drukowanie asortymentu na zamówieniach
 • Zwiększenie dopuszczalnej liczby maksymalnej ilość składników w definicji pizzy
 • Dodanie pokazywania ceny zakupu na liście cen pizzy
 • Dodanie opcji przepisywania składników z rozmiarów pizzy
 • Dodanie aktualizacji gramatury składnika w rozmiarze pizzy
 • Dodanie możliwości przypisania wielu stref do lokalu
 • Poprawa błędu usuwania wykorzystanej promocji
 • Dodanie obsługi przypominania kelnerowi o promocji co "nn" zamówień na dany adres
 • Dodanie pokazywania miasta w adresach zamówień w przypadku gdy adres dostawy dotyczy innego miasta niż domyślne
 • Dodanie obsługi zestawów daniowych
 • Dodanie pokazywania ceny zakupu dla towarów z rodzajem "Komplet"
 • Dodanie blokady pokazywania nieaktywnych stanowisk kasowych w opcji Bieżący stan kasy
 • Dodanie kolumny "Wartość dopłaty za dojazd" na liście podsumowań zamówień
 • Dodanie kolumn wartość netto i cena zakupu netto na liście pozycji rozliczenia magazynu
 • Przeniesienie listy aktualnego stanu magazynowego z okna głównego do pozycji menu Magazyn
 • Dodanie zestawienia kart rabatowych
 • Poprawa zatwierdzania dokumentów przyjęcia
 • Modyfikacja zestawienia rozliczeń pracowników
 • Dodanie podsumowania VAT na liście paragonów
 • Modyfikacja listy "Utworzył" w filtrze listy paragonów
 • Modyfikacja listy pracowników w filtrach - eliminacja nieaktywnych pracowników
POS
 • Dodanie możliwości przewijanie myszką menu asortymentu
 • Dodanie automatycznego odświeżania listy zamówień do realizacji
 • Dodanie podpowiadanie listy ulic przy użyciu klawiatury ekranowej
 • Dodawanie nazwy ulicy na podstawie filtru wyszukiwania
 • Poprawa wydruku nazwy promocji, której długość przekraczała dopuszczalną szerokość
 • Poprawa wyboru stanowiska fiskalnego
 • Poprawa pokazywania klawiatury numerycznej przy odkładaniu zamówienia
 • Dodanie obsługi kart rabatowych oraz zestawów daniowych
 • Poprawa wyliczania ceny pizzy połówkowej składającej się z 2 pizz z mniejszą ilością składników niż dopuszczalna w definicji pizzy
Dostawca
 • Zablokowanie możliwości podglądu pozycji zamówień w historii zamówień
 • Zmiana sposobu wyboru dostawcy do wyjazdu z dwukrotnego kliknięcia myszką na pojedyncze.
3.4.1.02010-12-30
Menadżer
 • Dodanie ilości godzin w zestawieniu rozliczeń pracowników
 • Dodanie opcji przepisywania w rozliczeniu magazynu kolumny Ilość magazyn do kolumny Ilość rzeczywista
 • Poprawa wystawiania faktury dla kontrahenta o długiej nazwie
 • Dodanie obsługi drukarek kuchennych: EPSON TM-U210D, Star TSP-613
POS
 • Dodanie godziny końcowej realizacji zamówienia na jego wydruku
Dostawca
 • Dodanie możliwości pokazywania trasy dostawy zamówienia z wykorzystaniem darmowego programu do wyznaczania tras opartego o Google Maps
 • Dodanie pokazywania podsumowania w historii zamówień
3.4.0.02010-11-27
Menadżer
 • Dodanie możliwości usuwania ostatniej wystawionej faktury
 • Dodanie możliwości edycji dowolnej faktury
 • Dodanie zapamiętywania parametrów logowania do programu w postaci list
 • Dodanie możliwości wykonywania skryptów aktualizacyjnych
 • Dodanie opcji maksymalizacji podglądu wydruku dokumentu lub raportu
 • Dodanie możliwości wielokrotnego wyboru paragonów do faktury
 • Dodanie pokazywania numerów paragonów na liście pozycji faktury
 • Dodanie możliwości wpisania zaliczki do faktury
 • Poprawa usuwania towaru użytego w definicji składnika pizzy
 • Poprawa aktualizacji daty sprzedaży po dodaniu kolejnego paragonu do faktury
 • Poprawa odświeżania listy rozliczeń pracowników i czasów pracy
POS
 • Dodanie uwag na liście zamówień do realizacji
 • Dodanie blokady nieaktywnego stanowiska fiskalnego
Dostawca
 • Poprawa zaznaczania zamówień na liście zamówień do wyboru dla dostawcy
3.2.2.82010-10-04
Menadżer
 • Dodanie możliwości uzależnienia cen składników wg rodzajów składników
 • Dodanie rozliczenia dostawców i pracowników na podstawie ilości zamówień
 • Dodanie parametru podpowiadania wpłaty
 • Dodanie mechanizmu zmian pracowniczych
 • Dodanie opcji pokazywania bieżącego stanu kasy
 • Dodanie obliczania wartości paragonów na liście paragonów
 • Dodanie raportu "Raport zamówień wg kasjera". Raport zawiera listę zamówień, podsumowania wg asortymentu.
 • Dodanie raportu "Raport z promocji wg kasjera". Raport zawiera listę wykorzystanych promocji przez danego kasjera. Razem z podsumowaniem.
 • Dodanie raportu "Raport z promocji wg paragonów"
 • Dodanie raportu "Czas realizacji zamówień"
 • Rozbudowa słownika promocji o pole "Stała cena"
 • Rozbudowa slownika składników o pole "Kolejność" (wykorzystywane przy wydruku składnikow pizzy na zamówieniu)
 • Rozbudowa okna praw użytkownika o jednoczesne nadawanie praw do wielu opcji
 • Poprawa formatowania pól w edycji słownika promocji
 • Poprawa edycji danych składnka pizzy
POS
 • Dodanie możliwości szybkiego wyboru asortymentu po numerze lub/i po nazwie
 • Dodanie edycji zatwierdzonego zamówienia (dla zamówień w dostawie oraz gdy brak współpracy z drukarką fiskalną)
 • Dodanie blokady usuwania pozycji z zamówienia oraz usuwania całego zamówienia (na uprawnienie)
 • Dodanie nowego algorytmu wyliczenia cen pizzy: Zmniejsz cenę gdy usuwany składnik (cena nie niższa niż słownikowa)
 • Dodanie obsługi różnych rodzajów płatności do zamówienia
 • Dodanie informacji o postępie realizacji zamówień
 • Dodanie parametru sprawdzenia istnienie adresu dostawy
 • Dodanie informacji o zastosowanej promocji na wydruku zamówienia
 • Poprawa problemu z błędną wartością naliczanego rabatu po użyciu promocji dla niestandardowej pizzy
 • Poprawa błędnego działania pola Wpłata przy zatwierdzaniu zamówienia
 • Poprawa opcji do modyfikacji pizzy dowolnie komponowanej
Dostawca
 • Dodanie listy zamówień, które są aktualnie w dostawie
 • Dodanie informacji o postępie realizacji zamówień
 • Dodanie automatycznego wznawiania połączenia z serwerem
3.2.2.12010-06-29
Menadżer
 • Dodanie raportu pokazującego ilość zamówień wg osiedli
 • Rozbudowa słownika menu sprzedaży o mozliwość zmiany kategorii nadrzędnej
 • Rozbudowa słownika składników o pole "Kolejność" (wykorzystywane przy wydruku składnikow pizzy na zamówieniu)
POS
 • Dodanie możliwości dodawania pozycji do zamówienia wg grup towarów: pizze, sosy, napoje, towary
 • Rozbudowa menu asortymentu w oknie przyjmowania i edycji zamówienia,
 • Poprawa błędnego wyliczania rabatu wg promocji dla pizzy z dodanym dodatkowym składnikiem,

Cena

Wersja Standard już od 1498 zł
Wersja Mały lokal już od 498 złZamów demo

Chciałbyś sprawdzić działanie programu i zobaczyć czy sprawdzi się w Twoim lokalu?

Zamów już dziś wersję testową Systemu do obsługi pizzerii.

 Zamów demoNasi partnerzyKontakt

e-mail: info@antcom.pl

Formularz kontaktowy