Konserwacja bazy danych w programie Windykator

W wersji 2.2.1.5 programu Windykator została dodana funkcja konserwacji bazy danych. Konserwacja bazy danych służy do regularnego oczyszczania bazy danych z tymczasowych danych, które są tworzone w trakcie normalnej pracy programu. Do przeprowadzenia konserwacji należy mieć nadane prawo przez administratora systemu.

Przed każdorazową konserwacją bazy danych zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa.

Uprawnienie do opcji konserwacji
Po aktualizacji do wersji 2.2.1.5 opcja konserwacji jest ukryta. Administrator systemu musi nadać sobie lub dedykowanemu użytkownikowi prawo do tej funkcji. Po nadaniu prawa i ponownym uruchomieniu programu opcja „Konserwacja bazy danych” będzie dostępna w menu głównym programu „Program”.

Okno uprawnień

Okno uprawnień

Okno opcji konserwacji bazy danych

Okno opcji konserwacji bazy danych

Usuwanie zapisów wewnętrznego dziennika operacji
Po otwarciu okna do konserwacji bazy danych w górnej jego części jest wyświetlana lista z liczbą zapisów wewnętrznego dziennika operacji. Dziennik ten tworzony jest automatycznie w trakcie pracy z programem i wykorzystywany jest w celach diagnostycznych. Lista zawiera pozycje dziennika podzielone na okresy ich powstawania, ponad 180 dni, między 180 a 90 dni, między 90 a 30 dni oraz najnowsze.

Możliwe jest usunięcie zapisów dziennika operacji w celu zwolnienia miejsca w bazie danych. Zalecamy okresowe czyszczenie/usuwanie tego dziennika z zachowaniem każdorazowo kopii bezpieczeństwa sprzed tej operacji.

Możemy usunąć wszystkie zapisy sprzed 30 dni. Możemy również zdecydować się na usunięcie wyłącznie wpisów starszych nić 180 dni (pół roku). W zależności od preferencji wybieramy odpowiednią opcję.

Archiwizacja historycznych wysyłek paczek EPU
W dolnej części okna wyświetlona jest lista zapisanych wysyłek pozwów EPU. Archiwizacja tych wysyłek pozwala ograniczyć miejsce potrzebne na ich przechowywanie w bazie danych a nie wpływa na pracę programu.

Lista zawiera wiersze z podziałem na okresy wysyłek paczek pozwów. Dla każdego wiersza jest kolumna z liczbą pozwów zarchiwizowanych oraz tych przed archiwizacją. U tych z Państwa, którzy nie posiadają modułu EPU lista ta będzie zawierała same zera w kolumnach z ilościami.

Zalecamy okresowe archiwizowanie wysyłek EPU z zachowaniem każdorazowo kopii bezpieczeństwa sprzed tej operacji.

Naprawa indeksów tabel
W oknie konserwacji istnieje jeszcze jedna opcja, dzięki której możemy usprawnić wydajność naszej bazy danych, czyli opcja naprawy indeksów tabel. W czasie pracy na programie dane w bazie danych ulegają rozproszeniu co może wpływać na szybkość działania programu. Dzieje się tak na skutek zmiany wielkości danych wraz z nowymi danymi wprowadzanymi do programu. Spadek wydajności bazy danych może być zauważalny głownie w dużych bazach danych, które zawierają ponad 100tys. spraw, jednak również na mniejszych baz zalecamy okresowe przeprowadzanie naprawy indeksów tabel.

Po wciśnięciu przycisku „Naprawa indeksów tabel” zostanie wyświetlone nowo okno programu, w którym na początku zostanie przeprowadzona analiza indeksów, tabel oraz bazy danych.

W oknie będą wyświetlone statystyczne informacje o bazie danych, tj. liczba tabel, wielkość danych, indeksów i inne.

Okno naprawy indeksów po wykonaniu analizy wstępnej

Okno naprawy indeksów po wykonaniu analizy wstępnej

Aby wykonać naprawę indeksów tabel należy nacisnąć przycisk „Aktualizuj indeksy”. Program wyświetli okno z potwierdzeniem wykonania operacji. Przez kontynuacją zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa.

W trakcie naprawy indeksów program będzie wyświetlał okno oczekiwania z opisem aktualnie wykonywanej operacji. Po zakończeniu procesu zostanie wyświetlona ta sama lista co na początku, z tym, że zostaną wyświetlone wielkości bazy danych po wykonaniu naprawy indeksów (zaznaczone w zielonej ramce).

Na poniższym oknie przedstawiony jest przykład o ile zmniejszyła się objętość bazy danych po wykonaniu naprawy indeksów. Rozmiar bazy danych zmniejszył się  prawie trzykrotnie bez straty danych. Oczywiście w każdym przypadku różnica będzie inna, Może to być mniejszy lub większy zysk jeśli chodzi o rozmiar bazy. Jednak w każdym przypadku po wykonaniu operacji naprawy indeksów otrzymają Państwo zoptymalizowaną bazę danych z odpowiednio posortowanymi danymi.

Okno naprawy indeksów tabel po wykonaniu aktualizacji indeksów

Okno naprawy indeksów tabel po wykonaniu aktualizacji indeksów

 

Powiązane

Archiwum