Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.2.0.3

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS.

Lista zmian

 • Dodanie obsługi współpracy z systemem Smart Delivery Track
 • Poprawa błędu wczytywania pliku mp3 przy uruchamianiu modułu POS
 • Poprawa importu danych ulic i adresów w obsłudze wymiany danych ze stroną zamówień online
 • Dodanie kolumny Osiedle w oknie Dostawa w module POS
 • Dodanie filtru na osiedle w słowniku ulic
 • Dodanie parametru „POS pracownicy – tryb autoryzacji w oknie sprzedaży”
 • Dodanie możliwości edycji kwoty dopłaty za dojazd w module POS dla zamówienia w dostawie
 • Dodanie opcji automatycznego powrotu kierowcy jeśli jest na wyjeździe i w oknie dostawcy w module POS użyta zostanie opcja Wyjazd
 • Poprawa błędu w opcji Import adresów
 • Poprawa błędu edycji zamówienia oczekującego na dostawę w specyficznym przypadku dla pizz połówkowych

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.2.0.2

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS.

Lista zmian

 • Zamówienia online – dodanie oznaczania składników i rodzajów składników jako nieaktywne w sytuacji gdy został usunięte w lokalu
 • Dodanie pola Nazwa WWW w słowniku rodzajów ciast i wysyłanie nazwy do strony zamówień online
 • Dodanie listy składników w słowniku rodzajów składników

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.2.0.1

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS w wersji 20.1.0.0.

Lista zmian

 • Dodanie opcji obsługi stref lokalu w zamówieniach online
 • Poprawa błędu braku wydruku NIP nabywcy dla drukarki Posnet Temo (stary typ)
 • Dodanie nazwy www w słowniku rodzajów składników pizz – nazwa ta będzie wyświetlana na stronie zamówień online
 • Dodanie dopłat za pizzę połówkową wg rozmiarów
 • Dodanie możliwości wyłączenia rodzajów płatności dla zamówień online (w przypadku płatności online należy wziąć pod uwagę ustawienie włączające ten rodzaj płatności w konfiguracji zamówień online)

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Wejdź na wyższy poziom obsługi klienta z SMS do zamówień – JagatiqPOS

Program JagatiqPOS umożliwia informowanie klienta o aktualnym stanie jego zamówienia poprzez wiadomości SMS. Opcja jest dostępna w pakiecie podstawowym. W dalszej części artykułu opisujemy jak ją uruchomić.

Jak działają SMSy do zamówień?

Wiadomości sms są wysyłane do klienta na dowolnie wybranych etapach realizacji zamówień w dostawie. Obsługa odbywa się za pomocą aktualnie dostępnych bramek: serwersms.pl oraz smsmapi.pl. Podobnie jak w kampaniach SMS, które umożliwiają wysłanie kodów rabatowych do klientów.

Wiadomości SMS mogą być wysyłane w następujących etapach:

 • Po przyjęciu zamówienia w dostawie
 • Ustawienie zamówienia jako gotowe i oczekuje na wyjazd
 • Zamówienie wyjechało
 • Podziękowanie za złożenie zamówienia

Dla każdego etapu można włączyć lub wyłączyć wysyłanie SMS. Ponadto możliwe jest ustawienie opóźnienia w wysłaniu SMS. Domyślnie opóźnienie ustawione jest na 0 minut.

SMSy nie są wysyłane do klientów, którzy mają wyłączoną opcję „Nie pozwalaj na wysyłkę wiadomości SMS”.

Program umożliwia także wysłanie SMS do klienta x dni po złożeniu zamówienia (np. „2 dni temu dostarczyliśmy Ci pizzę. Wypełnij ankietę i odbierz rabat www…”).

Jak skonfigurować opcję SMSy do zamówień?

W module Menadżer w opcji Obsługa SMS->Konfiguracja SMS na zakładce „2. SMSy realizacji zamówień” dostępne są opcje związane z obsługą wysyłania wiadomości do klientów po złożeniu zamówienia.

Domyślnie wszystkie powiadomienia są wyłączone i do prawidłowego działania każdej z grup wiadomości należy wskazać zdefiniowany szablon SMS oraz ustawić dodatkowe parametry w danej grupie.

Poniżej zamieszczona jest lista grup parametrów.

 • SMS po przyjęciu zamówienia – parametry używane do wysłania SMS po przyjęciu zamówienia w dostawie. Należy wskazać szablon, ilość minut opóźnienia, czas ważności SMS.
 • SMS po ustawieniu zamówienia jako gotowe, oczekujące na wyjazd – parametry używane do wysłania SMS po ustawieniu zamówienia jako gotowe.
 • SMS po wyjeździe z lokalu – parametry używane do wysłania SMS po ustawieniu zamówienia jako w zamówienie w dostawie.
 • Podziękowanie za złożenie zamówienia – parametry używane do wysłania SMS kilka dni po złożeniu zamówienia.

Parametr „Czas ważności SMS” decyduje o tym jak długo od momentu zmiany statusu zamówienia wiadomość SMS może być wysłana. Ze względu na to, że obsługę wysłania wiadomości obsługuje oddzielny program, należy wartość tego parametru ustawić na odpowiednio długi czas liczony w minutach.

Słownik szablonów SMS zawiera opcję „SMS realizacji zamówień”. Opcja ta określa czy dany szablon jest używany w kampaniach SMS, czy też w opcji wysyłania SMS do zamówień w dostawie. W zależności od ustawienia tej opcji dostępna jest inna grupa zmiennych. Zestawienie wszystkich zmiennych z podziałem na rodzaj szablonu dostępny jest w poniższej tabeli.

Tabela 1 Zestawienie zmiennych do szablonów SMS

Grupa zmiennych do obsługi kampanii promocyjnych
<<nazwaPromocji>> Nazwa promocji
<<kodPromocyjny>> Promocja – kod promocyjny
Grupa zmiennych do wysyłania SMS do zamówień
<<wartoscZamowienia>> Całkowita kwota do zapłaty brutto po rabacie
<<nrZamowienia>> Numer zamówienia
<<czasDostawy>> Przewidywana data i czas realizacji zamówienia (czas od przyjęcia + przewidywany czas realizacji zamówienia)
<<czasRealizacji>> Przewidywany czas realizacji zamówienia (wybierane w POS przy składaniu zamówienia)
<<rodzPlatnosci>> Rodzaj płatności

 

Korzyści z używania SMSów do zamówień

Dzięki wysyłanym powiadomieniom, Wasi klienci otrzymują bieżące informacje o statusie zamówienia. Dodatkowa wiadomość po złożeniu zamówienia z podziękowaniem, może zachęcić ich do ponownego skorzystania z oferty Państwa lokalu.

Wejdź na wyższy poziom obsługi klienta z programem JagatiqPOS!

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.1.0.0

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS w wersji 20.1.0.0.

Lista zmian

 • Dodanie parametru Google APIKey na zakładce Dowóz w konfiguracji programu
 • Poprawa błędu dodawania operacji kasowych dla różnych form płatności
 • Dodanie mechanizmu sprawdzania dostępności aktualizacji programu w module Menadżer

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 19.3.0.2

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS w wersji 19.3.0.2.

Lista zmian

 • Dodanie wydruku faktury na drukarce bonowej z listy faktur sprzedaży
 • Poprawa działania raportu sprzedaży wg koncesji
 • Poprawa błędu połączenia z bramką serwersms.pl – błąd SSL

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 19.2.0.9

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS w wersji 19.2.0.9.

Wersja ta zawiera zmiany rozszerzające dotychczasową funkcjonalność programu oraz poprawki błędów.

Lista zmian

 • Poprawiono błąd dodawania pozycji do zamówienia, której nazwa przekracza 50 znaków
 • Dodanie wydruku NIP nabywcy na drukarkach fiskalnych Elzab Zeta, Novitus HD
 • Dodanie wydruku NIP nabywcy w polu „Kasjer” dla drukarek fiskalnych: Posnet Temo, Novitus Vega, Novitus Wiking, Posnet HD, Novitus Delio, Innova Profit EJ.
 • Dodanie parametru „Faktury do paragonu – wymuszaj NIP nabywcy na paragonie”, określającego czy przy wystawieniu faktury do paragonu musi być podany NIP klienta (parametr domyślnie włączony)

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 19.2.0.8

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS w wersji 19.2.0.8.

Wersja ta zawiera zmiany rozszerzające dotychczasową funkcjonalność programu oraz poprawki błędów.

Lista zmian

 • Poprawiono ustawienie dat (czas na koniec dnia) dokumentów magazynowych utworzonych na podstawie inwentaryzacji
 • Poprawiono ceny kompletów na inwentaryzacji
 • Poprawiono sortowanie dokumentów wydania i przyjęcia
 • Dodano 2 kolumny w oknie z listą aktualnego stanu towarowego na zakładce drugiej

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Archiwum