Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 21.1.1.0

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS.

Lista zmian

 • Zamówienia online – dodanie wysyłania parametru „Zawsze zwiększaj cenę pizzy gdy dodajemy składnik” oraz jego obsługi w kompozytorze na stronie www
 • Zamówienia online – poprawa importu składników pizz w przypadku występowania rozbudowanego asortymentu w menu lokalu

Jagatiq POS - program do gastronomii

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.2.0.9

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS.

Lista zmian

 • Dodanie sprawdzania poprawności konfiguracji systemu
 • SDT – dodanie obsługi daty wyjazdu
 • Dodanie parametru – Wydruk pizz: ignoruj opis „podziel na kawałki”. Włączenie parametru powoduje usunięcie z wydruku pizzy informacji o podziale na kawałki

Jagatiq POS - program do gastronomii

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.2.0.8

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS.

Lista zmian

 • Dodanie w module Kuchnia podglądu składników rozbudowanego asortymentu
 • SDT Klient – dodanie opcji otwarcia folderu z plikami logu
 • SDT Klient – rozszerzenie informacji zapisywanych w logu
 • SDT – rozszerzenie synchronizacji o ustawienie czasów wyjazdu i powrotu dla danego zamówienia
 • SDT – dodanie automatycznego rozliczenia zamówień wysłanych ale nie zsynchronizowanych z POS
 • Dodanie kolumny „Odebrane” w zamówieniach i ustawianie jej na podstawie danych z SDT. Informacja ta może być zmieniona także z poziomu listy wyjazdów
 • Dodanie w opcji Wartości zamówień informacji o płatnościach danego dostawcy
 • Pracownik informacje – zmiana pokazywania wartości i ilości zamówień na podstawie odebranych przez klienta pozycji
 • Dodanie w module Menadżer raportu w menu Raporty->Sprzedaż->Sprzedaż wg rodzajów zamówień i płatności

Jagatiq POS - program do gastronomii

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.2.0.5

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS.

Lista zmian

 • Poprawa błędu usuwania drugiego składnika w kompozytorze pizzy
 • Dodanie w module Kuchnia informacji o składnikach pizzy w oknie szczegółów pozycji
 • Smart Delivery Track: dodanie synchronizacji statusów dostępu kierowców
 • Dodanie obsługi kategorii GTU
 • Poprawa błędu dodawania składnika pizzy z ustawionym zbyt długim symbolem (więcej niż 5 znaków)

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Smart Delivery Track

Miło jest nam poinformować, że począwszy od wersji 20.2.0.3 programu Jagatiq dodaliśmy współpracę z systemem Smart Delivery Track.

 

Smart Delivery Track

Czym jest Smart Delivery Track?

SDT to webowy system wspomagający zarządzanie pracą dostawców w lokalach gastronomicznych. Dzięki integracji z programem JagatiqPOS system na bieżąco monitoruje każde zarejestrowane zlecenie w dowozie.

Jak JagatiqPOS współpracuje ze Smart Delivery Track?

JagatiqPOS oprócz wbudowanej własnej obsługi dostawców z kontrolą wyjazdów i rozliczeń, umożliwia przeniesienie obsługi dostaw do systemu Smart Delivery Track (SDT). Wystarczy przypisać w module POS dostawcę do zamówienia, a program automatycznie zsynchronizuje informacje o tym do SDT. Wszystkie informacje zwrotne jak:

 1. rzeczywisty czas dostawy zamówienia
 2. forma płatności zamówienia
 3. utworzenie wyjazdu do zamówienia

tworzone są automatycznie podczas synchronizacji obu systemów.

Co zyskasz na integracji z Smart Delivery Track?

 1. Optymalizację trasy kierowców i czasy dostaw
 2. Możliwość analizy nadmiarowych przystanków kierowców
 3. Dodatkowe narzędzie do szybkiego rozliczania kierowców i możliwość wprowadzenia modelu rozliczania kierowców na podstawie rzeczywistej dziennej kilometrówki
 4. Usprawnienie pracy dostawców dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej ze zintegrowaną nawigacją GPS oraz możliwością kontaktu telefonicznego z klientem
 5. Dodatkowe statystyki pozwalające na nagradzanie i motywowanie Twojego zespołu dostawców
 6. Podobnie jak w programie JagatiqPOS – informacje dla Twoich klientów o realnym czasie dostawy

Co zrobić aby uruchomić współpracę ze Smart Delivery Track?

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy z SDT zapraszamy do kontaktu pod poniższym adresem w celu uzgodnienia warunków i kosztów korzystania z tej usługi:

www.smartdeliverytrack.com

Zapraszamy!

Archiwum