Informacja na temat funkcjonowania AntCom Software w związku z COVID-19

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, zdrowia pracowników firmy i ich rodzin, postanowiliśmy przejść na system pracy zdalnej. Zapewniamy jednocześnie o ciągłości naszej pracy i świadczonych usług.

W związku z powyższym, kontakt z nami odbywa się poprzez wiadomości email. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Z pozdrowieniami,
Zespół AntCom Software

Windykator 20.0.2.1

Dzień dobry!

Udostępniamy nową wersję programu Windykator 20.0.2.1. Główną zmianą jaką wprowadza ta wersja jest możliwość publikacji informacji o zadłużeniu dłużnika na stronie „Panel Dłużnika Online”. Daje to możliwość wglądu dłużnika do danych o długu, który jest w obsłudze firmy windykacyjnej. Kolejną nowością jest opcja automatycznego sprawdzenia dostępności najnowej wersji programu. Przeczytaj więcej o zmianach w nowej wersji.

Wejdź na wyższy poziom obsługi klienta z SMS do zamówień – JagatiqPOS

Program JagatiqPOS umożliwia informowanie klienta o aktualnym stanie jego zamówienia poprzez wiadomości SMS. Opcja jest dostępna w pakiecie podstawowym. W dalszej części artykułu opisujemy jak ją uruchomić.

Jak działają SMSy do zamówień?

Wiadomości sms są wysyłane do klienta na dowolnie wybranych etapach realizacji zamówień w dostawie. Obsługa odbywa się za pomocą aktualnie dostępnych bramek: serwersms.pl oraz smsmapi.pl. Podobnie jak w kampaniach SMS, które umożliwiają wysłanie kodów rabatowych do klientów.

Wiadomości SMS mogą być wysyłane w następujących etapach:

 • Po przyjęciu zamówienia w dostawie
 • Ustawienie zamówienia jako gotowe i oczekuje na wyjazd
 • Zamówienie wyjechało
 • Podziękowanie za złożenie zamówienia

Dla każdego etapu można włączyć lub wyłączyć wysyłanie SMS. Ponadto możliwe jest ustawienie opóźnienia w wysłaniu SMS. Domyślnie opóźnienie ustawione jest na 0 minut.

SMSy nie są wysyłane do klientów, którzy mają wyłączoną opcję „Nie pozwalaj na wysyłkę wiadomości SMS”.

Program umożliwia także wysłanie SMS do klienta x dni po złożeniu zamówienia (np. „2 dni temu dostarczyliśmy Ci pizzę. Wypełnij ankietę i odbierz rabat www…”).

Jak skonfigurować opcję SMSy do zamówień?

W module Menadżer w opcji Obsługa SMS->Konfiguracja SMS na zakładce „2. SMSy realizacji zamówień” dostępne są opcje związane z obsługą wysyłania wiadomości do klientów po złożeniu zamówienia.

Domyślnie wszystkie powiadomienia są wyłączone i do prawidłowego działania każdej z grup wiadomości należy wskazać zdefiniowany szablon SMS oraz ustawić dodatkowe parametry w danej grupie.

Poniżej zamieszczona jest lista grup parametrów.

 • SMS po przyjęciu zamówienia – parametry używane do wysłania SMS po przyjęciu zamówienia w dostawie. Należy wskazać szablon, ilość minut opóźnienia, czas ważności SMS.
 • SMS po ustawieniu zamówienia jako gotowe, oczekujące na wyjazd – parametry używane do wysłania SMS po ustawieniu zamówienia jako gotowe.
 • SMS po wyjeździe z lokalu – parametry używane do wysłania SMS po ustawieniu zamówienia jako w zamówienie w dostawie.
 • Podziękowanie za złożenie zamówienia – parametry używane do wysłania SMS kilka dni po złożeniu zamówienia.

Parametr „Czas ważności SMS” decyduje o tym jak długo od momentu zmiany statusu zamówienia wiadomość SMS może być wysłana. Ze względu na to, że obsługę wysłania wiadomości obsługuje oddzielny program, należy wartość tego parametru ustawić na odpowiednio długi czas liczony w minutach.

Słownik szablonów SMS zawiera opcję „SMS realizacji zamówień”. Opcja ta określa czy dany szablon jest używany w kampaniach SMS, czy też w opcji wysyłania SMS do zamówień w dostawie. W zależności od ustawienia tej opcji dostępna jest inna grupa zmiennych. Zestawienie wszystkich zmiennych z podziałem na rodzaj szablonu dostępny jest w poniższej tabeli.

Tabela 1 Zestawienie zmiennych do szablonów SMS

Grupa zmiennych do obsługi kampanii promocyjnych
<<nazwaPromocji>> Nazwa promocji
<<kodPromocyjny>> Promocja – kod promocyjny
Grupa zmiennych do wysyłania SMS do zamówień
<<wartoscZamowienia>> Całkowita kwota do zapłaty brutto po rabacie
<<nrZamowienia>> Numer zamówienia
<<czasDostawy>> Przewidywana data i czas realizacji zamówienia (czas od przyjęcia + przewidywany czas realizacji zamówienia)
<<czasRealizacji>> Przewidywany czas realizacji zamówienia (wybierane w POS przy składaniu zamówienia)
<<rodzPlatnosci>> Rodzaj płatności

 

Korzyści z używania SMSów do zamówień

Dzięki wysyłanym powiadomieniom, Wasi klienci otrzymują bieżące informacje o statusie zamówienia. Dodatkowa wiadomość po złożeniu zamówienia z podziękowaniem, może zachęcić ich do ponownego skorzystania z oferty Państwa lokalu.

Wejdź na wyższy poziom obsługi klienta z programem JagatiqPOS!

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 20.1.0.0

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS w wersji 20.1.0.0.

Lista zmian

 • Dodanie parametru Google APIKey na zakładce Dowóz w konfiguracji programu
 • Poprawa błędu dodawania operacji kasowych dla różnych form płatności
 • Dodanie mechanizmu sprawdzania dostępności aktualizacji programu w module Menadżer

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Jagatiq POS – aktualizacja do wersji 19.3.0.2

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym udostępniliśmy nową wersję programu Jagatiq POS w wersji 19.3.0.2.

Lista zmian

 • Dodanie wydruku faktury na drukarce bonowej z listy faktur sprzedaży
 • Poprawa działania raportu sprzedaży wg koncesji
 • Poprawa błędu połączenia z bramką serwersms.pl – błąd SSL

Jagatiq POS - program do gastronomii

 

Windykator 19.2.0.3

Dzień dobry!

Dziś udostępniliśmy poprawkę dla programu Windykator. Poprawka eliminuje błąd w imporcie danych dla starszych formatów oraz dodaje opcje usuwania domyślnych wpisów w konfiguracji. Po instalacji poprawki program będzie miał wersję 19.2.0.3 .

 

Windykator 19.2.0.2

Dzień dobry!

Aktualizacja programu Windykator do wersji 19.2.0.2. Nowa wersja wprowadza m.in. filtr na liście spraw, którym wyszukamy zakres spraw po wprowadzeniu listy numerów spraw – zdecydowanie ułatwia on pracę na wielu sprawach jednocześnie. Szczegółowa lista zmian znajduje się poniżej.

Archiwum